Stortingspolitikeren Roy Steffensen (Frp) og Jone Hana (daglig leder ved Bavaria Stavanger) er enige i at bilparken må fornyes for å oppnå halverte utslipp i transportsektoren innen år 2029 i henhold til forslag til ny nasjonal transportplan (NTP). Her poserer de foran en hybridbil fra BMW, som har fått reduserte avgifter grunnet lave utslipp.

– Bilparken må fornyes om utslippene skal halveres

Roy Steffensen (Frp) mener fornying av bilparken er et viktig tiltak for å halvere utslippene i transportsektoren innen år 2029 i henhold til forslag til ny nasjonal transportplan (NTP).

Av: Eigil Kloster Osmundsen

– Den nye nasjonale transportplanen går fra 2018 til 2029, der målet er å halvere utslippene i transportsektoren. Gjennomsnittsutslippet er i dag 180 gram co₂ per kilometer en bil kjører. Bilene som ble solgt i februar i år har et tilsvarende utslipp på 95 gram co₂, sier Roy Steffensen, medlem i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, til RA.

Han påpeker at om 10 år – når gjennomsnittsbilen er en 2015-modell - vil utslippene være omtrent halverte.

– Et steg i riktig retning på dette området ble gjort i 2015, der omregistreringsavgiften for privatbiler ble kraftig redusert. For nye biler som er ett til to år gamle ble den redusert med nesten 80 prosent, sier han.

Steffensen har også bidratt til å redusere engangsavgiften, som vil si avgiften som må betales første gang en bil blir registrert i Norge.

– Vi har satt opp avgiften for co₂ og nox, og kompensert med å halvere avgiften på antall hestekrefter og tyngde. Bilmerkene som reduserer utslipp lønner det seg for, samt trygge, sikre og tunge familiebiler med mange hestekrefter, sier han.

Ifølge Steffensen må også vrakpanten økes for å fornye bilparken. Den har derfor økt fra 1.500 kroner i 2011 til 3.000 kroner i 2015.

– Dette har ført til at flere velger denne løsningen. Etterspørselen innen vrakpant har økt i takt med økningen i pris, sier Steffensen avslutningsvis.

Følg RA på Facebook og Twitter!

Hybridbiler øker

– Behovsprøvingen vår går ut på hvilket kjøremønster kunden har. Hybriden vil passe bra for de fleste dersom en kjører mange småturer og lader bilen om natten. Salget av for eksempel BMW X5 har økt betraktelig som en direkte følge av avgiftsendringene, sier Jone Hana, daglig leder ved Bavaria Stavanger, til RA.

Han mener at folk flest har råd til noen av de nye, miljøvennlige BMW-ene som selges hos dem.

– Vi har nå en bredde som gjør at vi har noe for de fleste. Vi har nye biler som starter på 200.000 kroner. Vi har også bruktbiler som er inntil fem år gamle. Det er et paradoks å tenke at en BMW er dyr i drift. Det er i mange tilfeller motsatt. Vi har gunstige servicepakker, sier Hana videre.

Han påpeker imidlertid at de har teknologi i dag som gjør at dieselbiler også er gunstige innen utslipp.

– En dieselmotor er i dag enormt avansert sammenlignet med tidligere. Ved langkjøring vil for eksempel en moderne dieselbil ha et forholdsvis lavt utslipp, sier Hana.

Et annet moment som vil forbedres ved en nyere bilpark er ifølge ham trafikksikkerheten.

– Sikkerhetssystemene er mye bedre i nye biler. Et eksempel er at bilen stopper hvis noe kommer ut i veibanen, sier han.

LES OGSÅ: - Skuffet over forslag til ny nasjonal transportplan