Senterpartiets stortingsrepresentant Geir Pollestad reagerer kraftig på regjeringens plan om å innføre en flat CO2-avgift også i landbruket. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

«Biffavgift» i landbruket møter motbør

Regjeringspartienes plan om å innføre en flat CO2-avgift også i landbruket vekker sterke reaksjoner. Avgiften skal trappes opp utover i perioden.

Senterpartiets Geir Pollestad, som er leder av næringskomiteen på Stortinget, mener avgiften i realiteten er en biffavgift som vil svekke norsk produksjon og flytte arbeidsplasser ut av landet.

– Det er vanvittig at det skal innføres CO2-avgift på en biologisk prosess som matproduksjon er. Jeg hadde aldri trodd at Frp og Høyre var de som skulle innføre dette, sier han.

– Resultatet blir at importert mat vil styrke sin posisjon i det norske markedet. Det er elendig jordbrukspolitikk, mener stortingsrepresentanten.

I regjeringsplattformen heter det at regjeringen vil «innføre flat CO2-avgift for alle sektorer på 500 kroner og trappe denne gradvis opp i perioden».

Andre relevante avgifter, blant annet HFK/PFK, økes tilsvarende.

«Provenyet brukes til å redusere andre skatter og avgifter for berørte grupper for å lette omstillingen. Dette skal også omfatte landbruk og fiskeri, men ses i sammenheng med kompenserende tiltak i samråd med næringene», heter det i plattformen.