Annonse
Finansieringen og framdriftsplan for en velodrom på Sola er på plass, og byggestart er ventet i desember i år. Velodromen vil neppe bli seende sånn ut, men det er skissen LN Arkitekter har sett for seg.

Bevilger 185 millioner til idrettsanlegg

Regjeringen foreslår i sitt forslag til statsbudsjett å gi en merverdiavgiftskompensasjon på 185 millioner kroner til idrettslag rundt om kring i landet som ønsker å bygge idrettsanlegg.

Annonse
Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook!

Beløpet er 14 millioner kroner høyere enn det var i fjor, da det ble gitt 170 millioner kroner i kompensasjon i forbindelse med bygging av idrettsanlegg. Forslaget som regjeringen har kommet med innebærer et rammetilskudd, og ingen konkrete fordelinger, da det er fylkeskommunen som fordeler midlene basert på søknader om momskompensasjon.

En ny ordning for momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg ble etablert i 2010. Ordningen gjelder bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet. De som fyller vilkårene kan søke om kompensasjon for merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Formålet med kompensasjonsordningen er å gjøre det enklere å finansiere anleggsinvesteringer for idrettslag og foreninger, og her i fylket er det spesielt aktuelt for blant annet sykkelvelodromen på Sola.

– Idrettslag og foreninger bidrar i stor grad til bygging av idrettsanlegg. Regjeringen ønsker å skape gode rammevilkår for slike investeringer. Årets forslag til bevilgning er omtrent tre ganger høyere enn i 2013. Idrettslag og foreninger har hvert år siden 2013 fått invilget hele sine godkjente søkebeløp. Regjeringen ønsker å videreføre en god og forutsigbar ordning, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Samtidig foreslår regjeringen å øke den laveste momssatsen fra ti til tolv prosent. Den lave merverdisatsen omfatter blant annet idrettsarrangement, noe som betyr at det vil bli dyrere å gå på kamp i DNB Arena, og på Viking stadion blant annet.

LES OGSÅ: 20 millioner til Sola-velodrom

Annonse