Bevar Vassøy – ikke bygg bro!

Øya er noe så unikt som en stille bydel, med sin særegenhet og ro, vakre turområder og badeplasser, som ligger bare en kort tur over sjøen unna et urbant bysentrum, skriver ordførerkandidat Daria Maria Johnsen fra Miljøpartiet De Grønne.

Av Daria Maria Johnsen, ordførerkandidat for Miljøpartiet De Grønne

Miljøpartiet De Grønne ønsker ikke å flytte byen ut til flere av øyene våre. Vi vil bevare deres egenart og ikke urbanisere skjærgården vår. Vassøy er en rolig naturperle i en ellers travel bykommune. Og selv om sterke stemmer mener at det må bygges bro, finnes det faktisk også innbyggere som ser verdien i å bo på en øy uten fastlandsforbindelse.

25. juni skriver Henrik Halleland, ordførerkandidat for KrF, om at det er på tide å få på plass en reguleringsplan i Stavanger, slik Rogaland fylkeskommune krever for å vurdere om bygging av bro skal realiseres. Hans argumentasjon er at en bro med bompenger og ferjeavløsningsmidler, er det folket ønsker i stedet for ferjebillett. Og at her er det områder klare for utbygging, da det ikke er mye verneverdig i et jordbruksperpektiv. LES HALLELANDS KRONIKK HER: Bro til Vassøy må bygges nå

Men er hele befolkningen på Vassøy enig i dette? Nei. Undertegnede var nylig på et besøk hos flere som arbeider for å la Vassøy være i fred. Halleland snakker kun om vern av matjord, men hva med den vakre naturen som er til glede for alle øyboerne? Øya er noe så unikt som en stille bydel, med sin særegenhet og ro, vakre turområder og badeplasser, som ligger bare en kort tur over sjøen unna et urbant bysentrum. Barna leker fritt i gatene og befolkningen kjenner hverandre ved navn. Ikke minst er også boligprisene lavere her, og gjør det enklere for de med mindre økonomi å etablere seg.

La oss heller ikke glemme økonomien i hele prosjektet. Bro til Vassøy ble anslått til å ligge rundt en halv milliard, og dette var i 2014. Vi kan anta at kostnadene vil bli langt høyere i dag. Både Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune har trange budsjetter, samtidig som staten krever nullvekst i biltrafikk i byområdene. En bro vil føre til mer trafikk, mer bompenger og ikke minst irreversible inngrep i naturen.

Og nettopp naturen på både Vassøy og Langøy er sjeldent vakker i Stavanger. Idyllen på Vassøy likeså. Stavanger kommune har mange områder hvor det kan bygges ut. Fortsatt er det mange eneboliger med kun en beboer, som kan utnyttes bedre. Og vi skal bygge høyere og tettere langs kollektivaksene. La oss bevare vårt kystlandskap og våre maritime områder, hvor man kan fortsatt oppleve et snev av livet slik det en gang var.

Miljøpartiet De Grønne vil verne Vassøy til glede for nåværende og kommende generasjoner. Vi har foreslått en elektrisk vannbuss som vil gi flere avganger, i tillegg til å være moderne og utslippsfri teknologi. Og vi har, og kommer kategorisk til å stemme nei til å bygge bro. For mennesker på Vassøy, for naturen og miljøet.