Ber sjefene korke flaska

Åtte av ti vil begrense alkoholbruken på arbeidsplassen, viser fersk undersøkelse. – Arbeidsgiverne har ikke tatt metoo på alvor, mener Actis.

 

Av Julie Kalveland og Irene Rønold

Alkohol, seksuell trakassering og maktrelasjoner var sentrale stikkord i vinterens metoo-debatt. Nå viser en spørreundersøkelse foretatt av Kantar TNS på vegne av Actis i april at flertallet av befolkningen vil kutte ned på drikkingen i jobbsammenheng:

* Åtte av ti er villige til å ha begrensninger på alkoholbruken på egen arbeidsplass.

* En av tre mener mindre alkoholbruk i jobbrelaterte situasjoner vil kunne bidra til å redusere uønsket seksuell oppmerksomhet i arbeidslivet.

* To av tre mener arbeidsgiver bør være tilbakeholden med å servere alkohol på sosiale sammenkomster i jobbregi.

Av den samme undersøkelsen går det fram at nesten hver femte kvinnelige ansatte har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet i forbindelse med alkoholbruk i jobbrelaterte situasjoner.

Les også: #Metoo: LO i Sverige har sluttet å servere alkohol

– Skylder på alkoholen

Sophie Davies (21) og Ninni Rønning (24) mener begge at nordmenn har et litt for liberalt forhold til alkohol, og at det kan bli for mye av det i jobbsammenheng.

– Når det er sosiale sammenkomster mellom kolleger er det ofte alkohol med i bildet, sier Davies.

Rønning studerer sosialt arbeid, mens Davies jobber som barista. De forteller at de begge kjenner folk som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet fra kolleger eller sjefer.

– Det som er problematisk, er at når det er alkohol med i bildet, blir det enklere å fraskrive seg ansvaret, og skylde på at man har drukket litt. Jeg tror det hadde vært færre kommentarer hvis det hadde vært mindre alkohol, sier Davies.

Samtidig mener hun at det å begrense alkoholen ikke fjerner det underliggende problemet:

– Hvis man får uønskede kommentarer på jobb, har man generelt et utrygt arbeidsmiljø. Alkoholen gjør det bare enklere å komme med slike kommentarer, sier hun.

Ikke overrasket

– At så mange etterspør klarere retningslinjer, til tross for at vi har bak oss et år med massivt fokus på de vanskelige situasjonene mange kommer opp i i festssammenheng, synes jeg viser at arbeidsgiverne ikke har tatt dette på alvor, sier generalsekretær Pernille Huseby i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan.

– Det hadde vært en naturlig refleks å sette seg ned og ta tak i dette. Det er arbeidsgivers ansvar å ta dette opp og sørge for at det er trygt på jobben.

Huseby mener ikke at det må bli forbudt med festlig lag, men savner klarere kjøreregler.

– Funnene i spørreundersøkelsen viser at det er helt greit å ta opp hvor mye man skal drikke. Om man får nye regler, eller ikke har noen nedskrevne regler, er arbeidstakere også mer sårbare for å gjøre feil. En god diskusjon på jobben om hvordan man skal oppføre seg i forskjellige sammenhenger, er veldig ålreit.

Dagsavisen har forespurt seks av landets største bedrifter om deres retningslinjer for alkoholbruk i jobbsammenheng. Telenor, Storebrand, Hydro, Equinor, Yara og KLP, har alle regler for bruk av alkohol, men til tross for at flere har tatt opp metoo på egne møter med sine ansatte, har ingen endret alkoholpolicy etter vinterens debatter.

Få enheter og ikke sprit

Av bedriftene Dagsavisen har vært i kontakt med, er det KLP som har de strengeste reglene. I KLP er det:

* Aldri fri bar.

* Kun tre enheter alkohol til hver ansatt, som hovedregel servert til mat.

* Det gis ikke alkoholholdig drikke som gaver til medarbeidere, kunder eller andre.

Også arbeidsgiverorganisasjonen Virke anbefaler at man unngår å gi alkohol som belønning eller gave. I tillegg har de utviklet følgende retningslinjer i samarbeid med alkovettorganisasjonen Av og Til:

* Alltid ha attraktive alkoholfrie drikkevarer lett tilgjengelig når det serveres alkohol.

* Unngå å servere sprit.

* Praktisere disse kjørereglene både internt og ved representasjon og bygge alkoholfrie sosiale arenaer.

– Vi rådgir våre medlemmer til å kjøre en bevisst alkoholpolitikk på arbeidsplassen. En bevisst alkoholstrategi har stor betydning for arbeidsmiljøet, sier Inger Lise Blyverket, direktør for politikk og forhandlinger i Virke.

Les også: Stenger krana for kommunalt sponset alkohol

– Kan bidra til bunnlinja

Blyverket mener det er åpenbare utfordringer knyttet til alkoholbruk i arbeidslivet:

– Det er ikke tvil om at et høyt alkoholinntak kan føre til uønskede hendelser, som seksuell oppmerksomhet og trakassering, sier hun.

Direktøren tror bedre retningslinjer til og med kan påvirke økonomien:

– Gode retningslinjer og god organisering av sosiale jobbsituasjoner kan bidra til økt trivsel og trygghet i arbeidsmiljøet, noe som igjen kan påvirke bunnlinjen positivt.

Kommentar: Makt og mannefall