Ber om reforhandling av bomringen

Stortingsrepresentanter fra Ap har i dag bedt regjeringen ta initiativ til reforhandling av Bymiljøpakken.

Det kommer frem i et representantforslag fra Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter Sverre Myrli, Ingalill Olsen, Kirsti Leirtrø, Øystein Langholm Hansen, Julia Wong, Torstein Tvedt Solberg og Hege Haukeland Liadal som ble fremmet i Stortinget i dag.

Ap-politikerne sentralt ønsker reforhandling av Bymiljøpakken for Nord-Jæren.

–  Fra Aps fraksjon i samferdselskomiteen har vi lenge etterlyst hvem som er ansvarlig for innføringen av bompenger på Nord-Jæren. Vi har en myndighet som dobbeltkommuniserer. Fra ministerens side sies det at ansvaret ligger hos kommunen, mens styringsgruppen sier at spørsmålet bare kan avgjøres på Stortinget. Vi ønsker å plassere ansvaret der vi mener det ligger, nemlig på Stortinget, sier Øystein Langholm Hansen til RA.

–  Er det gode grunner til å tro at dere får gjennomslag for forslagene?

–  Det er avhengig av hvilken linje KrF legger seg på. De andre partiene tror jeg er på vår side, sier han.

LES OGSÅ: Regjeringen åpner for å utsette bomringen – ordførerne sier nei

Ber regjeringen ta initiativ

– Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har gjennom uttalelser i offentligheten ved flere anledninger sådd tvil om det er Stortinget eller kommunene som har fastsatt finansieringen, og hvem som kan foreta endringer i Bymiljøpakken for Nord-Jæren, skriver Ap-politikerne i en melding.

LES OGSÅ: Flertall i Sandnes kommune for utsettelse av bomringen

I møtet i styringsgruppen 30. august 2018 uttalte statens representanter at det er Stortinget som har fastsatt bompengetakstene, og at det derfor bare er Stortinget som kan endre disse.

– Endring av takstene kan altså ikke avgjøres lokalt. I møtet ble det framsatt forslag om ikke å innføre rushtidsavgift. Dette ble nektet behandlet av statens representanter under henvisning til at det bare er Stortinget som kan endre dette. Statens representanter gjorde det også klart at dersom en ikke ønsket rushtidsavgift måtte hele pakken avvises, melder Ap-politikerne.

LES OGSÅ: Rasende aksjonister ble ikke hørt

Forslaget som ble fremmet

På denne bakgrunn ble følgende forslag fremmet i Stortinget i dag:

1. Stortinget ber regjeringen ta initiativ til reforhandling av Bymiljøpakken for Nord-Jæren, og at reforhandlingen er avsluttet innen årsskiftet 2018/2019.

2. I reforhandlingene skal man utrede en ny modell for innretning på rushtidsavgiften som vil være mindre belastende for befolkningen. Konsekvensen av rushtidsavgift for innbyggere og næringsliv må utredes grundigere, og det må etableres forsvarlige avbøtende tiltak.

3. Stortinget ber regjeringen ta initiativ til at ny teknologi/vegprising testes ut på Nord-Jæren.

4. Stortinget ber regjeringen utrede alternative finansieringsopplegg ved eventuelle kostnadsøkninger på riksveier og sykkelstamvei i bypakker, også der ikke hele belastningen finansieres med bompenger.

5. Staten dekker 70 prosent av investeringskostnadene for «Bussveien».

6. Det må avklares hvilke andre prosesser knyttet til bymiljøpakken som eventuelt krever behandling i Stortinget.

LES OGSÅ: Staten ga ikke én millimeter til ordførerne