Bent Høie: Ingen skal tvinges hjem kort etter fødsel

KrF stemmer med de rødgrønne når stortingsflertallet torsdag fastslår at sykehusene alltid skal vurdere liggetiden ved fødsel i samråd med kvinnen som har født.

– Utviklingen med kortere og kortere liggetid har gått ut over kvaliteten i tilbudet. Det innebærer en risiko for mors og barns helse. Nå får helseminister Bent Høie klar beskjed om å sikre alle fødende kvinner en rett til forsvarlig fødselsomsorg, sier Senterpartiets Kjersti Toppe til NTB.

Sammen med Ap, SV og KrF sikrer Sp torsdag flertall for en rekke forslag som partiene mener vil styrke barsels- og fødetilbudet på norske sykehus.

– Liggetider skal vurderes ut fra kvinnenes og barnas behov, ikke ut fra den økonomiske situasjonen på kvinneklinikkene, sier Toppe.

Redusert liggetid

Ifølge Folkehelseinstituttet har gjennomsnittlig liggetid på sykehus etter fødsel gått ned fra 3,2 døgn til 2,7 døgn i løpet av de ti siste årene.

Konkret tar opposisjonen til orde for at utreisen alltid skal tilpasses behovene til kvinnen og den nyfødte samt at utreisevurderingen alltid skal gjøres sammen med kvinnen. Men i et brev til helsekomiteen på Stortinget går Bent Høie (H) langt i å antyde at dette er å slå inn åpne dører.

– Jeg vil understreke at ingen nyfødte barn, mødre og fedre skal tvinges hjem kort tid etter fødsel. Barnets behov og foreldrenes trygghet skal bestemme, skriver helseministeren.

Han framholder også at det allerede framgår av de nasjonale retningslinjene at sykehusoppholdets varighet skal tilpasses kvinnens og det nyfødte barnets behov.

– Vurderingen av tidspunkt for utskriving skal gjøres i samråd med kvinnen, understreker han.

Fikk kritikk

Tidligere i år gikk Legeforeningen ut og sa at det kan være grunn til å se på retningslinjene for hvor snart etter fødsel spedbarn og nybakte mødre kan skrives ut av sykehus.

– Det er kanskje noe man bør se på, spesielt definisjonen av tidlig utskrivning. Og har man tilstrekkelig forskning om dette? sa Legeforeningens president Marit Hermansen etter et møte om saken med Høie i mars.

Bakgrunnen for møtet var en serie artikler i Dagsavisen, som blant annet omtalte at Haukeland universitetssjukehus planlegger å sende en del av kvinnene hjem etter bare seks timer.

– Hjemreise forutsetter et organisert barseltilbud på hjemstedet og støtte fra kvinnens nettverk eller partner, skriver Høie i brevet til helsekomiteen.

Jordmortjenesten

Toppe sier hun også gleder seg over at det torsdag blir flertall for å be regjeringen styrke den kommunale jordmortjenesten.
– Det blir nå bestemt at ingen fødeinstitusjoner skal legges ned og at utdanningstilbudet for jordmødre skal styrkes. Dette er en viktig seier for mor og barns helse, framholder hun.

Konkret vil regjeringen bli bedt om å vurdere å opprette en ny jordmorutdanning, for eksempel i Stavanger, samt vurdere en ny finansiering av den kommunale jordmortjenesten. I tillegg er det flertall for prinsippet om at nye sykehus skal dimensjoneres etter faglige behov samt at regjeringen gjør en ny vurdering av screening-tiltak for å avdekke omfanget av fødselsdepresjon.

(©NTB)