Sundekrossen, der biltrafikken er tenkt under bakken. Illustrasjon: Statens vegvesen/NorConsult

Behandler ny plan for Sundekrossen

Både Randaberg og Stavanger kommune behandler reguleringsplan for fylkesveidelen av Transportkorridor vest mellom Sunde i sør, via Kvernevik til E39 ved Finnestad i nord.

Statens vegvesen er ferdig med reguleringsplan for ny vei på strekningen mellom Sunde i sør, via Kvernevik til E39 ved Finnestad i nord.

Planen blir behandlet i de to involverte kommunene denne uken.

– Planen legger opp til et godt og trafikksikkert transportsystem, der vi prioriterer de som går og sykler, og de som reiser med buss, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Svein Mæle i en pressemelding.

LES OGSÅ: - Nær smertegrensen for bompenger

Hovedvei for transport

Transportkorridor vest (TKV) er hovudveien mellom flere terminalområder: godsterminalen på Ganddal, Stavanger lufthavn, Risavika og Dusavik. TKV binder disse veiene sammen med E 39.

– Vi startet reguleringsplanarbeidet for fylkesveidelen av transportkorridor vest i 2014. Nå er vi glade for å ha klart et godt gjennomarbeidet planutkast, sier Mæle.

Han forklarar at planen bygger på Regionalplan for transportkorridor vest, som blei vedtatt av fylkestinget i 2011.

LES OGSÅ: Ingen «Transportkorridor Fest»

Bussveien inn

Siden planarbeidet starta har området for planen blitt utvidet flere ganger.

– Det har ført til at utforming og dimensjoner er endra. Planområdet omfatter nå, i tillegg til Kvernevikveien, også riksveien fra Hafrsfjord bru til Tasabekken ved Sunde skole, forklarer prosjektlederen.

Nullvekst i personbiltrafikken er et overordnet mål for prosjektet, i tråd med nasjonal transportplan (NTP) og byvekstavtalen. Bussveien har også kommet inn etter at planleggingen startet.

– Dette har gjort at prioritering av trafikantgrupper i prosjektet har endret seg underveis, sier han.

LES OGSÅ: Transportkorridor Vest sentral på Risavikadagen:Blir de enige?

Behandling torsdag

I Randaberg er det Kommuneplanutvalet som behandlar planen, i Stavanger er det Kommunalstyret for byutvikling.

Begge kommunar tar stilling til om - og eventuelt når - planen blir lagt ut på høring og såkalt offentlig ettersyn.

– Vi kommer til å invitere til åpen kontordag eller informasjonsmøte om planen i begge kommunene, sier Mæle.

LES OGSÅ: Varsler økte bompriser