Hele 58 % av bedriftslederne sier at dersom skattenivået reduseres vil de benytte midlene til å investere mer. Foto: NTB Scanpix

Bedrifter på Vestlandet vil betale mindre skatt

6 av 10 bedriftslederne på Vestlandet opplever at skattenivået er et hinder for økte investeringer og fremtidig vekst.

Vestlandsindeks viser for første gang på over to år en positiv utvikling og er på sitt høyeste nivå siden andre kvartal i 2015.

Bunnen er trolig nådd for norsk økonomi, men investeringstakten er fortsatt for lav.

Hinder for vekst

Bedriftene melder om god kredittilgang, men likevel uteblir investeringene.

6 av 10 (58%) bedriftsledere sier at dersom skattenivået reduseres vil de benytte midlene til å investere mer. Og skattetypen som flest bedriftsledere ønsker at skal reduseres er selskapsskatten. Det svarer nærmere 55 % av bedriftene, og det til tross for at selskapsskatten ble redusert i 2016 til 25 % fra 27 % med indikasjoner for ytterligere reduksjon i 2018.

– Ikke overraskende er det de yngste bedriftene under to år som i høyest grad responderer på at redusert skattetrykk ville medført økte investeringer. To av tre vestlandsbedrifter yngre enn tre år ville økt investeringene som følge av eventuelt redusert skatt. Når vi vet at fremtidens verdiskapning i større grad skal komme fra flere av disse virksomhetene, er dette et viktig signal, sier konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik i Sparebanken Vest.

Rogaland over det verste?

Det er spesielt mindre og mellomstore selskaper som ikke er eksponert mot olje- og gass næringen som er mest optimistiske i tredje kvartal. Veksten kommer likevel fra fylkene Rogaland og Møre og Romsdal som i større grad er eksponert mot næringer innen olje- og gass. Fresvik tror dette kommer av at oljeprisen har sluttet å falle, kostnadene er mer under kontroll og kronekursen holder seg svak.

– Rogaland økte resultatindeksen fra 52,5 poeng i andre kvartal til 57,6 poeng i tredje kvartal som er den sterkeste målingen siden første kvartal i 2015. Indeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og bedrifter i fylket rapporter om høyere etterspørsel, økt sysselsetning og lønnsomhet. Vi har lov til å håpe at Sør-Vestlandet nå er over det verste, sier Fresvik.

Vestlandsindeks er en temperaturmåler på Vestlandet utarbeidet av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse. I denne tredje undersøkelsen for i år har indeksen også sett på investeringer, kredittilgang, og skattetrykk.