Solveig Hammonds tror omleggingen av rutetilbudet på Hundvåg gjør at mange heller velger bil. – Til og med dem som bor på vestsiden, som har fått et meget bra tilbud, støtter saken vår. Foto: Kjersti Riiber

Beboere på Hundvåg vil ha ruteomkamp

Solveig Hammonds var en aktiv bussbruker. Etter den siste ruteomleggingen på østsiden av Hundvåg frykter hun at stadig flere vil gjøre som henne; velge bil.

Når Kolumbus legger om rutetilbudet sitt fra 1. juli, for at det skal samsvare bedre med den kommende bussveien, betyr det et redusert tilbud for alle som bor på østsiden av Hundvåg. Mens bussen tidligere har gått i en sløyfe både øst og vest, skal den nå kun gå via vestsiden av øya. Endestasjon på ruten blir på Austbø. Der snur bussen og kjører tilbake igjen. Det betyr at reisende fra østsiden av øya får tilnærmet doblet reisetid til sentrum.

LES OGSÅ: Nå kommer det nye bussruter

Solveig Hammonds er én av beboerne på Hundvåg som har engasjert seg i saken. Hun opprettet et innbyggerinitiativ på minsak.no, og allerede det første døgnet hadde 500 skrevet under. Da saken ble sendt inn elektronisk, var det kommet inn 671 underskrifter. Torsdag overleverer hun underskriftene til fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF).

– Mangelfull prosess

Det Hammonds reagerer mest på, er at innbyggerne i bydelen ikke har fått tilstrekkelig mulighet til å tas med på råd.

LES OGSÅ: Debatt: Bussprisene er for høye!

– Da saken om det framtidige busstilbudet var oppe i fylkestinget for to år siden, foregikk høringen midt i ferien. Dermed var det mange som ikke fikk med seg endringene som ble foreslått. Det er synd at prosessen ikke har nådd ut til bydelsutvalgene, sier Hammonds til RA.

– Velger bort bussen

Hun tror mye kunne sett annerledes ut hvis bydelsutvalget hadde blitt involvert på et tidligere tidspunkt.

LES OGSÅ: 100.000 flere bussreisende i januar

Mens beboere på østsiden i dag bruker 14 minutter inn til sentrum, vil de etter omleggingen måtte regne 25 minutter.

– Kolumbus bommer med denne omleggingen. Turen fra Hundvåg vil ta dobbelt så lang tid for alle som bor på østsiden av øya. Jeg tror den psykologiske faktoren, det at folk på østsiden vet at de må kjøre rundt hele øya for å komme til byen, gjør at mange velger bort bussen. 

Med åtte avganger som i praksis kjører to ganger rundt hele øya hver time, er omleggingen heller ikke miljøvennlig, poengterer Hammonds.

– I dag forholder folk seg stort sett til sin rute. Vel er det fint på Hundvåg, men ingen gidder å sitte på rundt hele øya, sier hun.

– Bedre for flere

Flere vil oppleve en forbedring, enn antallet passasjerer som vil oppleve en forverring.

LES OGSÅ: Vil ha gratis buss for asylsøkere på Forus

Det er ett av argumentene til Kolumbus når de forklarer ruteomleggingen på Hundvåg. Kommunikasjonssjef Elisabeth Tostensen viser til den faglige begrunnelsen for ruteendringen på spørsmål om hva som er hovedårsaken til at bussen nå skal kun via vestsiden av øya.

«Øst på Hundvåg er det cirka 89.000 påstigende per år som i dag reiser «riktig» vei og som nå må reise «feil» vei. Vest på Hundvåg er det til sammen cirka 266.000 påstigende som nå alle vil få avganger «riktig» vei. Det er altså flere som vil oppleve en forbedring.»

Videre står det:

«En reise mellom Hundvågkrossen og Austbø tar i dag 3 minutter riktig vei og 11 minutter feil vei, en forverring på 8 minutter. Samtidig reduseres skjult ventetid med nesten 4 minutter, slik at reell forverring er cirka 4 minutter.»

LES OGSÅ: Slik er din nye busshverdag