Barneombudet lanserer ny strategi mot ungdomskriminalitet

Barneombudet krever mer fra barnevernet og psykiatrien når det nå lanserer en ny strategi for bekjempelse av ungdomskriminalitet.

Strategien gjelder for perioden 2019 til 2021, og har fire satsingsområder, skriver Dagsavisen. Barneombud Inga Bejer Engh vil sikre at barnevernet har de riktige tiltakene for å hjelpe barn i vanskeligstilte situasjoner.

Hun vil også forebygge utenforskap, som hun identifiserer som en av årsakene til kriminalitet. I tillegg ønsker hun styrket psykisk helsehjelp og sikring av en tryggere digital hverdag, slik at nettrusler og mobbing kan reduseres.

– Jeg har sett hva det kan koste barn når vi ikke klarer å ivareta dem. Kriminalitet oppstår ikke av intet. Mange har en tung ballast fra tidlig barndom. Nå må vi se bak kriminaliteten, finne ut hva som skaper denne atferden og sette inn gode og målrettede tiltak for hvert enkelt barn, sier Engh.

Ungdomskriminaliteten i Oslo har vært et tilbakevendende tema den siste tiden, med vold, trusler og utagerende ungdom.

– Innsatsen må settes inn så tidlig som mulig, og det må bli et tettere samarbeid mellom psykiatrien og barnevernet, sier Engh.

LES OGSÅ: Politiet aksjonerte mot 140 ungdommer