Barn i Stavanger og Rogaland skal ikke vokse opp i fattigdom

DEBATT: Senter-partiet i Stavanger og Rogaland beklager overfor barn at det ikke har blitt hørt godt nok etter om hvordan det er for barn å vokse opp i det som blir beskrevet som fattige familier. Nå lover de å gjøre det bedre.

Skrevet av: Arnhild Skretting, sentralstyremedlem i SP, Hanne Marte Vatnaland, andrekandidat fylkestinget Sp, og Dagny Sunnanå Hausken, ordførerkandidat for Stavanger SP

Vi i Senter-partiet i Stavanger og Rogaland beklager overfor barna våre at vi ikke har hørt godt nok etter om hvordan det er for barn å vokse opp i det som blir beskrevet som fattige familier, eller lagt til rette for at de skal ha det bedre. Vi lover å gjøre det bedre!

Vi beklager at noen av våre barn må legge seg sultne, at noen av våre barn ikke har råd til å delta i fritidsaktiviteter, ikke har råd til å reise på leirskole, eller ferier. Slik skal ikke våre barn ha det i verdens rikeste land.

Vi i Senterpartiet har alltid stått på for et samfunn med små forskjeller. Vi vil ha en by og et fylke med små forskjeller. Et samfunn hvor barn vokser opp i familier som blir beskrevet som fattige, sier mye om samfunnet vårt, og hvilke prioriteringer som er viktige.

Richard Wilkinson, britisk professor i sosialmedisin, mener at mye av årsaken til at Norge nettopp har blitt rangert som det lykkeligste landet i verden er fordi vi er et av landene hvor det er lite ulikheter mellom folk. Ulikhetene de siste årene har bare økt og økt.

Vi vil aldri akseptere en politikk som legger opp til en samfunnsutvikling der forskjellene mellom folk og barn i rike og fattige familier øker.

Aftenposten sin 7 utgave av oppvekst i 2015 hadde denne overskriften:
”Iblant må jeg legge meg sulten”
”Vi har ikke alltid penger til mat for hele måneden. Iblant må jeg legge meg sulten. Hvis jeg skulle spise meg mett på kvelden, ville jeg ikke hatt noen matpakke på skolen dagen etterpå. Og vi har ikke råd til bra mat. Det er for dyrt å spise sunt”.
I Must sin gripende utstilling ”Vokse opp i verdens rikeste land”, uttaler en av ungdommene;
”Jeg har aldri likt matpausen på skolen – de andre fikk melk og frukt”.
Det bærende prinsippet i FN’s barnekonvensjon er at alle barn har lik rett til å vokse opp og utvikle seg til sitt fulle potensiale.
Våre barn, uavhengig av om de har foreldre som er rike eller har foreldre som blir beskrevet som ”fattige”, har etter Grunnloven § 104 et krav på at vi skal sørge for at de får den økonomiske tryggheten de trenger. ”Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for utviklinga til barnet, og mellom anna sjå til at det får den økonomiske tryggleiken (…) som det treng (…).
Tidligere Barneombud Reidar Hjermann har uttalt at: ”Gratis skolemat for alle er kanskje det viktigste tiltaket for å bedre sosial urettferdighet i Norge.”
Ingen barn i verken Stavanger eller Rogaland, som matfylket, skal måtte legge seg sultne siden man ikke både har råd til kveldsmat og matpakke, eller føle seg utenfor i klassen da en verken har råd til å kjøpe melk eller frukt.
Vi i Senterpartiet i Stavanger går derfor blant annet til valg på gratis skolemat i vår kommune til alle våre barn!
Vi i Senterpartiet i Rogaland går blant annet til valg på gratis og næringsrikt skolemåltid i videregående skole til alle våre ungdommer!