Lærer Ragnhild E. Thorsen vet å engasjere elevene. Her med Milie Østenstad (10, bak til venstre), Anita Thorsen (12), Linnea Thomsen (12) og Vegard Støle Hellvig (7, på fanget), Jakob Sørhus (10, bak til høyre), Simen Navestad (12), Vilde Medhus (7) og Hermine Sandanger Andersen (7).

- Barn er veldig bortskjemte

Lærer Ragnhild E. Thorsen prøver å begrense julegavehysteriet blant elevene sine, og heller lære dem viktigheten av å gi.

Sunde skole er én av mange skoler som er med på Omvendt adventskalender, en innsamlingsaksjon satt i gang av den Stavanger-baserte skoleaksjonen Hei Verden.

Prinsippet er at elevene som deltar skal gi penger til en julekalender, i stedet for å få ting selv. Pengene går i år til fattige barn i Peru.

Ifølge Hovedorganisasjonen Virke kommer vi til å bruke over 50 milliarder kroner på julehandel i år, ti milliarder i gaver til barn.

- Jeg synes én av de viktigste jobbene vi lærere har, er å lære norske barn å dele, og at det ikke er en selvfølge at vi bare skal få, sier Ragnhild Eidnes Thorsen på Sunde skole til RA.

Elevene er med

På Sunde skole har de oppfordret elevene til å jobbe for pengene de gir til kalenderen.

- Vi lever i et så materialistisk samfunn at jeg synes det er fint vi på skolene kan være en motpol, og vise at du kan få like mye glede av å gi som av å få. Elevene her på Sunde har engasjert seg voldsomt, og er kjempeflinke, sier hun.

Entusiasmen til læreren har smittet over på elevene.

- Du får noe av å gi til andre, og det er gleden av å gi ting vekk, sier Linnea Thomson (12).

Hun har vasket bilen og tørket støv hjemme for å sørge for at et barn i Peru kan gå på skole.

Andre oppgaver barna har hatt er å hente posten, rydde i hagen, pante flasker og ta oppvasken.

Bortskjemte

Anita Thorsen (12) synes det er fint at skolen gir dem en mulighet til å hjelpe.

- Det kjekkeste er å vite at vi kan være med å gjøre en innsats, sier hun.

Sunde skole er med på flere Hei Verden-prosjekter i året, med verdier lærer Eidnes Thorsen håper skal gjennomsyre elevenes skoledager.

- Mitt inntrykk er at barn i dag er veldig bortskjemte. Vi har en kjempeoppgave her, understreker hun.

Hver dag i desember trekkes en konvolutt med penger som en av elevene anonymt har levert inn. Slik stiller alle likt, og det er frivillig å være med.

- Det er veldig kjekt og spennende, og noe vi gleder oss til hver dag, sier Eidnes Thorsen.