Annonse
Thor-Christian Haugland og SR-Bank vil refinansiere Vikings lån mot å overta 49 prosent av Viking stadion.

Banken vil overta 49 prosent av stadion

Styrene i Viking og SpareBank 1 SR-Bank kom onsdag fram til et nytt forslag om løsning på stadionsaken. Dette innebærer blant annet at banken og Viking eier stadion sammen og at kommunen dropper sitt pantekrav på 70 millioner.

Annonse
Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook!

Viking sendte torsdag ut en e-post hvor hovedpunktene i det nye forslaget, som skal kunne bidra til å sikre de økonomiske forutsetningene for Viking, legges fram.

Dette vil også legges fram for generalforsamlingen til Vikings AS 14. desember – sammen med et eventuelt tilbud fra Stavanger kommune.

LES OGSÅ: Dette skjer ved en Viking-konkurs

Refinansiering

Løsningen SR-Bank foreslår går ut på at Viking Stadion AS og Viking Fotball AS tilbys en refinansiering. Denne innebærer at Viking Stadion AS sitter igjen med et nedbetalingslån på 55 millioner kroner over 30 år – med mulighet for en avdragsfri periode. Det innebærer også at banken oppretholder sitt 1. prioritets pant i Viking stadion på 55 millioner.

Løsningen innebærer videre at banken tilfører Viking Stadion AS fem millioner i ny kapital.

Dessuten vil Viking Fotball AS bli tilført et betydelig beløp i form av en utvidet sponsoravtale.

I etterkant av de to transaksjonene over skal Viking Fotball AS bli tilført ytteligere fem millioner i kapital til Viking Stadion AS.

LES OGSÅ: Stadion-saken: Banken vil ta ansvar

Eierskifte og sletting av kommunal pant

Løsningen innebærer også at SR-Bank nå går inn på eiersiden. De vil stå som eier av 49 prosent av Viking Stadion AS, mens Viking Fotball AS eier de resterende 51 prosentene.

Da stadion ble bygget i 2004 ble det gitt tomt og et tilskudd som totalt hadde verdi på 70 millioner av kommunen. Tilskuddet ble gitt med formål om at fotball skulle være hovedaktivitet på anlegget i overskuelig framtid.

Banken og Viking ønsker nå at kommunen skal inngår en langsiktig leieavtale for hovedbanen og treningsbanen i henhold til det behov som er beskrevet i innstillingen til bystyret fra 4. desember.

Viking er da av den oppfatning at tilbakebetalingsklausulen, inkludert pantekravet på 70 millioner, kan slettes.

«Løsningen forutsetter at Viking Fotball AS tilføres ny kapital gjennom en emisjon mot både eksisterende og nye eiere, på et nivå som sikrer solid økonomisk grunnlag for videre drift», heter det i pressemeldingen.

I banken og Vikings ståsted er det nå lagt til rette for en løsning som sikrer alle parter:

«Med dette har SpareBank 1 SR-Bank lagt til rette for en løsning som reduserer Vikings samlede driftskostnader, samtidig som det legges til rette for at Stavanger Kommune får tilgang til økt banekapasitet og sikrer formålet med Viking Stadion.»

LES OGSÅ: Viking FK har en beredskapsplan ved konkurs

Annonse