NTFs boikott av RIsavika havn, som startet i november 2013 er nå over.

Avslutter Risavika-boikotten

Norsk Transportarbeiderforbunds Risavika-boikott er nå over etter over tre år.

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har besluttet å avslutte sin boikott av Risavika Terminal.

Dette er en av de lengste arbeidskonfliktene i Norgeshistorien, og ender nå med at bedriften og dens ansatte har vunnet frem, skriver Risavika Terminal i en pressemelding fredag formiddag.

– Vi er svært tilfreds med at denne konflikten nå har funnet sin løsning. Dette har stor betydning både for logistikk knutepunktet i Risavika, og vår konkurransekraft, men det har enda større betydning for konkurransekraften til sjøtransporten på et nasjonalt nivå, der havnearbeidermonopolet nå er opphevet, sier administrerende direktør Kurt A. Ommundsen i Risavika.

LES OGSÅ: Blokkerte inngangen til Risavika Havn

Bakgrunnen for boikotten var at NTF i 2010 krevde at deres medlemmer skulle ha fortrinnsrett til lossing og lasting av skipene som anløp Risavika Terminal.

Da Risavika Terminal avslo dette, med bakgrunn i at dette arbeidet ble utført av egne ansatte organisert i et annet LO-forbund, så startet NTF en boikott av bedriften i november 2013.

LES OGSÅ: EU-kommisjonen finner fortrinnsretten til havnearbeid ulovlig

Rettsprosesser

Det har vært rettslige prosesser, både før og under boikotten, men til slutt slo Høyesterett fast at «fortrinnsretten» var lovstridig.

Da falt også grunnlaget for boikotten mot Risavika Terminal bort.

Risavika Terminal har, boikotten til tross, økt godsvolumene i havnen med 48 prosent i denne perioden.

– Nå er det viktig at alle parter jobber sammen for å styrke sjøtransportens konkurransekraft, for derved å bidra til både økt verdiskaping og trygge arbeidsplasser i tiden fremover, sier Ommundsen. 

LES OGSÅ: Uenige om boikotteffekt:– Risavikabløff