Jan Erik Søndeland (V) og Kjartan Alexander Lunde (V) er blant dem som vil innføre piggdekkavgift i Stavanger. Saken kommer opp i bystyret i kveld. Det vil også bli foreslått å utrede fartsreduksjon som miljøtiltak. Kannik er blant stedene der luftkvaliteten ofte blir dårlig.

Avgift på piggdekk i Stavanger bystyre

Mandag kan piggdekkavgift på rundt 1200 kroner bli vedtatt i bystyret i Stavanger.

Sak om piggdekkavgift står ikke konkret på sakskartet i bystyret, men det gjør en sak om luftkvalitet.

– Helsen må komme først. Det er slått fast at piggdekkbruk fører til økt helserisiko, spesielt for barn og unge og eldre, sier Jan Erik Søndeland i Venstre til RA.

76 prosent kjører piggfritt

Han viser til at piggfriandelen bare er kommet opp i 76 prosent på Nord-Jæren, et stykke unna målet om 90 prosent. Prosentandelen ble presentert for kommunalstyret for miljø og utbygging i møtet 5. april.

– Stavanger har for dårlig luft 30-50 døgn i året. Slik sett er piggdekkavgift en gladsak. Det er ikke slik at det blir forbudt å kjøre med piggdekk, de som for eksempel er mye på fjellet skal fortsatt få lov til å kjøre med pigger, men vi vil holde på prinsippet om at forurenseren skal betale, sier Søndeland.

Partifelle Kjartan Alexander Lunde viser til at piggdekk river opp asfalt og gir mer svevestøv.

– En bil med piggdekk river opp 0,5 til 2 kilo asfalt i løpet av 10 mil. Det er opp mot 100 ganger så mye som en bil uten piggdekk, sier Lunde.

Høyre og Frp er mot piggdekkavgift.

– Det er populisme for å slippe å gå til et upopulært tiltak som er viktig for folks helse, sier Søndeland.  

– Vil det ikke bli mye byråkrati for å innkreve avgiften?

– Det tror jeg ikke. Det er for eksempel mulig å adoptere systemet fra i Bergen, sier Lunde.

Han har også tatt initiativ til en sak om CO2-avgift. Stavanger har ikke nådd sine mål, og Venstre og vil ha forslag til konkrete tiltak på bordet fra Rådmannen.

Ap tar opp saken mandag.

– Vi vil fremme forslag om piggdekkavgift i bystyret. Vi vil også foreslå å utrede fartsreduksjon som miljøtiltak. Vi ønsker å vite mer om effekten før vi eventuelt stemmer for det, sier Arnt-Heikki Steinbakk (Ap) til RA.

Sjekk Stavanger

Thor Jåsund i NAF mener det er feil å bruke piggdekktall fra Nord-Jæren for å innføre avgift i Stavanger kommune.

– Stavanger-tallene må i alle fall sjekkes før det blir avgift, sier Jåsund, som er leder av politisk komité i NAF, til RA.

Han argumenterer også med at lav piggdekkandel vil øke ulykkesrisikoen.

– Undersøkelser viser at 10–20 prosent piggdekk er best trafikksikkerhetsmessig. Det blir rett og slett glattere hvis færre bruker piggdekk. Ruheten på sommertid går også ned, igjen mer trafikkfarlig, sier Jåsund.

Han viser også til at også syklister og gående har behov for at noen bruker piggdekk, fordi det river opp isen og gjør det enklere å gå og sykle.

– Det er urimelig at noen få skal belastes for noe som alle har nytte av, sier Jåsund.