Bjarne Kvadsheim (Sp) advarer mot å trosse Fylkesmannen etter at Stavanger kommune i fjor fikk egengodkjent en kommuneplan som innebar boligbygging på Revheim, men ikke på Austre Åmøy

Austre Åmøy-boliger: – Har vi så svak ryggrad?

Sp-topp Bjarne Kvadsheim reagerer kraftig på ny omkamp om boliger på Austre Åmøy.

Følg RA på Facebook og Twitter!

Kommunalstyret for byutvikling og leder Kari Raustein (Frp) har satt i gang administrasjonen med boligregulering på Austre Åmøy, selv i etterkant av at Fylkesmannen har sagt nei.
Kvadsheim viser til at et utvalg politikere (Christine Sagen Helgø, Helge Solum Larsen og Kari Raustein, journ.anm.) i fjor inngikk en avtale med Fylkesmannen for å få egengodkjent kommuneplanen.
– Stavanger fikk regulere inn boliger i et grøntområde på Revheim, mot at Stavanger «ofret» boligbygging på Austre Åmøy. Er det så svak ryggrad hos Stavanger-politikere at man mindre enn ett år etterpå går fra avtalen, spør Kvadsheim.

– Går på integritet

Han mener handlemåten da vil gå ut over Stavanger kommunes renommé.
– Er dette redelig? Går vi bort fra avtalen, framstår Stavanger som en kommune som ikke er til å stole på. Dette går på kommunens integritet, sier Sps gruppeleder.
Han viser til at både H, Ap, Frp og Venstre stemte for avtalen i bystyret.
– Som Sp-representant stemte jeg under behandlingen av kommuneplanen mot avtalen, som jeg syntes var et svik mot Austre Åmøy. Men til tross for at jeg ønsket boligbygging den gang, mener jeg at vi nå ikke kan gå bort fra avtalen og kjøre en omkamp, sier Kvadsheim.

– Er ikke matjord

Kari Raustein (Frp) er uenig.
– Jeg satt i utvalget som forhandlet med Fylkesmannen, og resultatet av dem er en del av en helhet. Det går ikke an å sette Revheim og Åmøy opp mot hverandre. Forutsetningen for avtalen var ikke at Stavanger kommune aldri skulle røre Austre Åmøy igjen. Revheim handler om å få bygge langs en av hovedkollektivaksene. På Åmøy handler det om å bevare et bomiljø og bygge på noe som ikke er matjord, men derimot steinknauser og kratt, sier Raustein.
SVs Eirik Faret Sakariassen (SV) var i mindretall i SVs gruppe da partifelle og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell også avviste Stavangers anke i en tidligere Austre Åmøy-runde.
– Prinsipielt har jeg forståelse for Kvadsheims innvendinger, men samtidig er dette området på Austre Åmøy rett og slett ikke dyrket mark, sier Sakariassen, som vil avvente partiets gruppebehandling før han konkluderer hva som bør skje videre.

LES OGSÅ:Tar ny kamp for boliger på Austre Åmøy