AUFs oljenaivisme

LEDER: Det eneste AUF-landsmøtet oppnår med oljekuttforslaget er å innbille seg selv at de har gjort noe for å redde verden, skriver Bjørn G. Sæbø.

Det tilhører ungdomspartienes privilegier å være friske og freidige slik at de grånende moderpartiene blir en smule rystet. Over tid kan til og med friskusvedtak fra ungdommene bli voksenpolitikk, men da er betingelsen at forslagene er jordet, at de er tilkoblet realpolitikk. AUFs landsmøtevedtak om styrt avvikling av olje- og gassnæringen innen 2035 er det hittil siste eksempelet på ikke-gjennomførbar politikk. Det eneste AUF-landsmøtet oppnår med oljekuttforslaget er å innbille seg selv at de har gjort noe for å redde verden. LES OGSÅ: Frp om AUFs vedtak om å avvikle oljeindustrien: Galskap


I 2019 vil Norges oljeinntekter være på 330 milliarder kroner, mens 170.200 kvinner og menn var direkte og indirekte sysselsatte i petroleumsnæringen i Norge. Tallet mer enn dobles hvis en inkluderer sysselsatte i knyttet til leverandørenes eksportvirksomhet og investeringer. Det er ekstremt naivt av AUF å innbille seg at det i løpet av 17 år er mulig å skru av statens største inntektskilde samt erstatte seks prosent av landets jobber. I tillegg er det heller ikke opplest og vedtatt at et ensidig norsk oljekutt er god klimapolitikk, snarere kan effekten være motsatt.


Norsk oljekutt vil føre til noe knapphet på markedet, og knapphet gir høyere pris – som igjen vil friste andre oljeprodusenter og kullprodusenter til å gå inn i markedet. Ett av argumentene i debatten er at et norsk kutt vil føre til økt produksjon blant autoritære regimer. AUF har derimot rett i at «renhetsdebatten» ikke treffer. Selv om produksjonen slipper ut mindre klimagass, er det bruken som i hovedsak skaper problemene. Det må handles kraftig innen 2030 for å ha en flik av mulighet for å nå 1,5 gradersmålet, men da må mer av Norges oljeinntekter og kompetanse brukes for å utvikle klimateknologi. Fornybar energi må gjøres så leveringsdyktig og billig at den utfordrer olje på pris, samtidig som utslipp gjøres stadig dyrere.