Åtte vil bli rektor ved UiS

To kvinner og seks menn har søkt topplederjobben ved Universitetet i Stavanger.

Universitetet i Stavanger skal rekruttere ny rektor, og for første gang skal topplederstillingen ved UiS besettes ved ansettelse, ikke gjennom valg som tidligere har vært normen.

Den nye rektoren vil tiltre 1. august 2019, og fristen for å søke stillingen gikk ut i helgen.

Åtte kandidater

Seks interne og to eksterne kandidater har søkt rektorstillingen ved Universitetet i Stavanger. Dette er nå klart etter at søknadsfristen utløp ved midnatt lørdag, skriver UiS på sine hjemmesider. 

Blant de åtte søkerne er to kvinner og seks menn.

De interne søkerne er:

* instituttleder Tor Hemmingsen
* prorektor Dag Husebø
* instituttleder Gro Johnsen
* professor Einar Marnburg
* professor Klaus Mohn
* dekan Elaine Munthe

Eksterne søkere:

* chief credit officer Thorbjørn Gaarder
* structural engineer Victor Rioboo.

Endrer ordning

Rektor ved UiS ansettes på åremål for fire år med mulighet for ansettelse i ytterligere en periode på fire år.

Bakgrunnen for jobbutlysningen er at UiS endrer ledelsesmodell fra valgt rektor til ansatt rektor med ekstern styreleder.

Endringen skjer 1. august 2019, og rektor blir da leder for universitetets samlede virksomhet.