Åtte jernbaneulykker rapportert i sommer

Fra mai til august har Statens jernbanetilsyn fått rapporter om åtte jernbaneulykker. Én person ble alvorlig skadd i ulykkene.

Fem av ulykkene dreier seg om sammenstøt med gjenstander, hovedsakelig nedriving av kjøreledning som førte til stans i togtrafikken på over seks timer.

To av ulykkene skyldes brann langs jernbanesporet. Den siste ulykken skyldes avsporing.

I tillegg førte høye temperaturer i sommer til mer solslyng enn vanlig. Dette førte ikke til noen ulykker, men tog måtte kjøre med nedsatt hastighet, og strekninger ble stengt i perioder.

I tillegg er det rapportert om fem ulykker for trikk og T-bane i samme periode, hvor totalt to personer ble alvorlig skadd.

(©NTB)