Arrangerer «bispeaudition» for første gang

Fredag skal bispekandidatene i Stavanger presenteres offentlig før perioden med stemmegivning starter.

For første gang arrangerer Den norske kirke en offentlig presentasjon av bispekandidater. Det skjer førstkommende fredag når alle de fem bispekandidatene i Stavanger samles i St. Petri kirke. Der vil kandidatene komme med både personlige historier og teologiske refleksjoner, slik at stemmegiverne skal få god bakgrunn til å velge sin kandidat.

Det var årets Kirkemøte som bestemte at ved valg av ny biskop, skal kandidatene presenteres offentlig før stemmegivningsperioden begynner. Stavanger er dermed først ut med å få kandidatene enda grundigere presentert enn de har vært i tidligere bispevalg, melder Den norske kirke i en pressemelding. 

Dette er de fem nominerte:

Marta Botne (59), prost i Ofoten, Sør-Hålogaland bispedømme

Helge Gaard (60), prost i Karmøy, Stavanger bispedømme

Alf Petter Bu Hagesæther (59) feltprost/sjef for feltprestkorpset

Haakon Kessel (57), sokneprest i Ræge menighet, Stavanger bispedømme

Anne Lise Ådnøy (61), domprost i Stavanger

Arrangementet starter klokken 18 og vil også bli strømmet direkte på nett. Kommunikasjonsrådgiver Magne Vik Bjørkøy i Nidaros bispedømme leder presentasjonen.