Årlig heimevernsøvelse på Nord-Jæren

Torsdag formiddag kunne man møte militære i Stavanger sentrum. De deltok på årets heimevernsøvelse.

Torsdag formiddag skrev Stavanger Aftenblad at man kunne møte en rekke militærbiler og soldater i grønt utenfor domkirken i Stavanger sentrum. 

– Totalt er det 1500 mennesker fra Heimevernet som er på sin årlige trening, informerer personalsjef i HV-08 Tore Schjenken til Aftenbladet. Han står også bak planleggingen av øvelsen. 

Fredag morgen minner politiet om at øvelsen til Heimevernet fortsetter. 

– Det vil være synlig mange soldater i uniform med våpen, opplyser politiet fredag.

Schjenken forteller at for noen startet øvelsen på lørdag, men at det da var hovedsakelig intern trening. I tillegg til Stavanger sentrum øver noen på Evje, og i Sandnes og Bryne sentrum. 

I bynære strøk

Aftenbladet skriver at i det siste døgnet av øvelsen er treningen lagt i et scenario der landet er i krise. Heimevernet øver blant annet på å sikre infrastruktur og andre objekter, bevegelighet i tettbygde strøk og sanitet.

Schjenken sier til avisen at det er viktig for Heimevernet å øve i bynære strøk, ettersom situasjoner kan oppstå steder med mye folk. 

– Vi ønsker også å skape kontakt med publikum. Hvis noen ser noe unormalt, kan det være lettere å kontakte mennesker de har et forhold til. I tillegg skaper vi trygghet med å vise vår tilstedeværelse, sier han. 

Til vanlig trener gjerne tre til fire avdelinger sammen da Heimevernet har sine årlige øvelser. I år er det hele ti avdelinger som deltar i treningen. 

Schjenke mener dette gir bedre effekt, og avdelingene får mulighet til å øve på kommmunikasjonen seg imellom også.

De fleste som er med på øvelsen er heimevernssoldater som er kalt ut fra sine hjem og familier. Andre er fra innsatsstyrker som også er sivile, men som øver oftere enn andre.