Avdelingsleder Brynja Bjørk Birgisdottir, direktør Ole Madsen og avdelingsleder Mari Høgestøl er skuffet etter at regjeringen ikke har satt av penger til Arkeologisk museum på Våland.

Arkeologisk-nei svekker bevaring av funn

Nybygg til Arkeologisk museum på Våland er utelatt også i årets statsbudsjettforslag. Det betyr at historiske gjenstander ikke oppbevares som godt som de bør.

Siden forprosjektet var ferdig i 2014 har oppbevaring av uerstattelige gjenstander på Våland gjennom tre statsbudsjetter blitt salderingspost av regjeringen.

– Det er skuffende. Vi har hatt et håp om å få sette i gang i flere år, sier museumsdirektør Ole Madsen til RA.   

Forprosjektet til det nye museet var, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, klart i 2014, for to år siden. Arkeologisk har i første omgang bedt om 10–15 millioner kroner for å komme i gang.

– Alt er på plass, regulering, tegninger, det gjenstår bare detaljprosjektering og anbud, sier Madsen.

Totalt sett er utbyggingen kalkulert til 338 millioner 2014-kroner.

Meierikjeller

Deler av samlingen er henvist til et magasin som tidligere ble brukt som kjeller for meieri.

– Veldig beklagelig, for kjelleren er jo ikke bygd for bevaring av uerstattelig material, sier Mari Høgestøl, som er leder for samlingsavdelingen.

Tekniske rom plassert i kjelleren fører også til lys på gjenstandene, for eksempel når håndverkere må til rommene.

– Gjenstandene skal oppbevares mørkt og kjølig. I kjelleren er det også fuktproblematikk. Dette er ikke bygd som et magasin, sier Høgestøl. 

Arkeologisk driver også omfattende forskning, og det dukker stadig opp nye, historiske gjenstander fra utgravninger i distriktet.

– Om 5–10 år vil vi få et plassproblem, sier Høgestøl.

Konservering er ikke det eneste problemet.

Mister utstillinger

I Stavanger er det bare 700 kvadratmeter utstillingslokaler, mens museer i andre byer kan boltre seg på 3000 kvadratmeter eller mer. 

– Nybygg vil tilføre oss 1400 ekstra kvadratmeter, og gi rom og et lokale med høyeste grad av sikkerhet, tilpasset dagens internasjonale krav, sier Madsen. 

Arkeologisk museum sliter med plassen.

– Lite utstillingslokale begrenser oss veldig, både i å kunne ta imot skolegrupper og turistgrupper, sier Brynja Bjørk Birgisdottir, som leder avdeling for formidling.
Forholdene gjør at rogalendinger og turister nå går glipp av store, internasjonale utstillinger, som Kina-utstillingen i 2005.

– I dag har vi ikke muligheten til å ta imot denne typen utstillinger, på grunn av høyere krav til sikkerhet og konservering, sier Birgisdottir.

– Betyr mye

Madsen håper politikerne på Rogalandsbenken får gjennomslag i budsjettforhandlingene.

– Nybygg vil bety mye, også for turisme. Vi har naturen her, men vi må også kunne tilby best mulige kulturopplevelser, sier Madsen.