Direktør i Nav Rogaland, Truls Nordahl. Foto: Arne Birkemo

Arbeidsledigheten fortsetter å synke

Nav Rogaland-direktør Truls Nordahl gleder seg over at ledighetspilene fortsatt peker nedover.

14.088 uten jobb i mars. Bruttoarbeidsledighet på 5,4 prosent.

– Arbeidsledigheten er fremdeles høy i Rogaland, men de siste månedene har vist flere tegn til bedring. Det er spesielt gledelig at arbeidsledigheten går ned blant unge, og at Nav får inn mange oppdrag fra arbeidsgivere som skal oppbemanne, sier Truls Nordahl, direktør i Nav Rogaland, i en pressemelding.

–    Vi gleder oss også over at tallet med varsler om oppsigelser og permitteringer både i februar og i mars er på et veldig lavt nivå, sier Nordahl.

Tallene

Personer helt uten arbeid 16–67 år: 11.362 (4,4 prosent), i mars 2016 var tallet 12.101 (4,7 prosent)

Bruttoarbeidsledighet: 14.088 (5,4 prosent), i mars 2016 var tallet 13.799 (5,4 prosent)

Unge helt uten arbeid mellom 16 og 29 år: 2945 i mars 2017, 3561 mars 2016.

Langtidsarbeidssøkere (26 uker eller mer): 6178 i mars i år, i mars i fjor var tallet 5114 personer.

Delvis ledige: 4668 (1,8 prosent) i mars 2017, i mars 2016 var tallet 4751 (1,9 prosent).

Arbeidsretta tiltak: 2726 (1 prosent) i mars 2017, 1698 (0,7 prosent) i mars i 2016.

Utlyste stillinger: 1695 i mars 2017, 1293 mars i fjor.

Av de helt uten arbeid har 54 prosent søkt arbeid i 26 uker eller mer. Dette gjelder 6178 personer.

– For å bedre denne krevende situasjonen, så er vi avhengig av at tallet nye arbeidsplasser øker i regionen, sier Nordahl.

Nav registrerte i mars 1695 ledige stillinger i Rogaland. De fleste stillingene var innen helse, pleie og omsorg (386), bygg og anlegg (219), akademiske yrker (139) og ingeniør og IKT-fag (139).

Her er det størst nedgang

Størst nedgang i arbeidsledigheten har bygg- og anleggsbransjen. Tallene viser også nedgang i ledigheten for blant annet reiseliv, transport og industri.

Sammenlignet med mars 2016 øker ledigheten for helt ledige arbeidssøkere over 60 år med 15 prosent.

Sandnes fremdeles på topp

Det er fortsatt Sandnes som har høyest arbeidsledighet i Rogaland, sammen med Eigersund kommune. Begge kommunene har en bruttoledighet på 6,4 prosent.

Sola har en bruttoledighet på 6,1 prosent. Stavanger har 6 prosent.