Spesielt i privat sektor og innenfor IKT og byggebransjen er behovet for ingeniører ventet å stige de nærmeste årene. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Arbeidsgivere tror på opptur for ingeniører

Ingeniørbransjen ser mer positivt på framtiden. Spesielt i privat sektor og innenfor IKT og byggebransjen vil behovet for ingeniører stige de nærmeste årene.

I den årlige kartleggingen av behovet for ingeniører som ingeniørorganisasjonen NITO utfører, svarer 42 prosent av ingeniør-arbeidsgiverne at de tror det generelle arbeidsmarkedet for ingeniører vil stige de nærmeste tre årene, skriver Teknisk Ukeblad.

I fjor var det til sammenligning bare 17 prosent som svarte det samme.

NITO-president Trond Markussen mener dette kan være et tegn på at den negative utviklingen innen ingeniørbransjen er i ferd med å snu.

– Vi ser at det er et mulighetsrom for dem som begynner på sin utdanning, og er ferdig utdannet om tre til fem år. De kan ha noen større muligheter enn i dag, mener Markussen.

Men ikke alle arbeidsgiverne er like optimistiske. 16 prosent av de spurte mener at arbeidsmarkedet faktisk vil bli trangere de nærmeste tre årene. Det er likevel en stor nedgang fra samme undersøkelse i 2016, da 48 prosent var negative.

Nesten hver tredje arbeidsgiver opplyser at det er vanskelig å få tak i ingeniører med den rette kompetansen. Spesielt kommunene sliter med å finne kvalifiserte ingeniører.