Arbeiderpartiet svikter vanlige folk

DEBATT: Ap lytter ikke lenger til vanlige folk.

Av: Inge Tellnes

Det var et vanskelig valg denne gangen. For meg sto det mellom Ap, Sp og FNB. Jeg tok bestemmelsen i stemmelokalet.

Ap lytter ikke til vanlige folk. Å legge skylden for det dårlige valget på Jonas Gahr Støre har ingen hensikt. Han har dårlige rådgivere som ikke tar hensyn til vanlige folk. Jeg savner Trond Giske som en pådriver. Støre var alt for rask med å skyve Giske ut i kulden. Ap trenger Giske og det bør Støre innse. Håper at Giske får en fremtredende plass i Ap før Stortingsvalget om to år.

Ap har sviktet når det gjelder bompenger. Bymiljøpakkene er det mest usosiale som en kan tenke seg. Han som hadde ideen til disse såkalte bymiljøpakkene angrer på at han i det helte tatt fremsatte slike ideer. Jonas Gahr Støre terper stadig på veiprising som skal være løsningen på bompenger. Han bør nå forstå at vanlige folk ikke vil ha hverken bompenger eller veiprising. Alle inkassosakene bør vær et varsko om at  bompenger er feil politikk.

Trygge arbeidsplasser. Den privatiseringen som regjeringen har lagt opp til og som gjør at mange mister opptjente rettigheter, må reverseres.

Det er skremmende det som skjer med jernbanen og postvesenet. Her må Ap være mer tydelig og ikke dilte etter regjeringen. Fagforeningene har alltid vært en ryggrad for Ap. Nå har det vært flere saker som Ap har gått inn for i Stortinget, blant annet Acer saken hvor Norge overfører råderett over energiressurser til EU. Fagforeningene er uenige i dette vedtaket.  Nå blir det rettssak og jeg håper at regjeringen og Storting får en lærepenge. EØS avtalen er ikke alltid det beste for Norge. Vi må ikke akseptere alle direktiver som kommer fra EU.

Regionreformen kan være et feilgrep. Det gjelder spesielt sammenslåingen av Troms og Finnmark. Hovedårsaken til den sterke tilbakegangen i Troms og Finnmark skyldes Ap sin aksept for regjerings forslag. Folket i Finnmark har sagt nei og det bør stortinget akseptere. Det er ikke demokrati å overkjøre folket.

Politireformen har vist seg å ikke fungere. Her må Ap si klart ifra og ikke gå inn for denne form for sentralisering. Distriktene er blitt taperne i den sentraliseringsprosessen som regjeringen har lagt opp til. AP må ta avstand fra en slik politikk.

Vi som bor i Norge har ingenting å skamme oss over når det gjelder miljøet. Derfor er det veldig overraskene at MDG har fått så stor oppslutning blant annet i Oslo. Jeg håper at det er en «døgnflue». Klima-streikene som nå foregår mange steder i verden må de enkelte land selv ordne opp i. De unge er redd for fremtiden og det kan en forstå, men streikene løser ingen problemer. Kanskje er befolkningsveksten i Afrikanske land og i India, en større trussel enn CO2 utslippene.

Arbeiderpartiet må støtte opp om oljenæringen og ikke la seg påvirke av klimaskeptikere. Folk bør forstå at uten oljenæringen vil Norge være et fattig land.

De som vokser opp i dag  forstår ikke hvordan det var for 60-70 år siden. Da var Norge et fattig land i utkanten av Europa. Skipsfart, fiske, industri  og jordbruk var viktige næringer. Det var et klassesamfunn hvor vanlige arbeidsfolk hadde små  muligheter for å ta utdanning. En slik tid vil ingen ha tilbake.

I Europa og i verden forøvrig, gjør Norge en formidabel innsats for å bedre miljøet med sin olje- og gassproduksjon. Oljearbeiderne bør være stolte av den jobben de gjør for Norge og miljøet.