«Arbeiderpartiet svikter oljearbeiderne»

DEBATT: Frp står igjen som den tydeligste stemmen for å sikre Stavanger som energihovedstad, skriver Leif Arne Moi Nilsen i Stavanger Frp.

Av Leif Arne Moi Nilsen, toppkandidat Stavanger Frp og 4. kandidat i fylkestingsvalget

Torsdag 8. august inviterte Rogaland og Stavanger Frp næringslivet i regionen til debatt sammen med Olje- og energiministeren. Temaet var «Hva skal Stavanger-regionen leve av etter 2022»? Årstallet er ikke tilfeldig valgt, da 2022 er året når de siste store utbyggingene er utført på Johan Sverdrup og det skal hovedsakelig drives vedlikehold og drift av eksisterende felt. 

Dette er en politisk skapt situasjon, fordi de politiske partiene har valgt å angripe Norges viktigste næring. Der det tidligere var et bredt flertall som sikret petroleumsnæringen forutsigbarhet og gode vilkår, står Frem­skrittspartiet igjen som den tydeligste stemmen for å legge til rette for nye, lønnsomme arbeidsplasser og å sikre Stavanger som energihovedstad.

Petroleumsnæringen er avhengige av at nye områder konsekvensutredes for å finne egnede felter som deretter kan åpnes for utvinning. Når næringen selv blir spurt om hva som er det viktigste, så er det stabile rammevilkår som gir rom for langsiktighet. Dessverre sviktet Arbeiderpartiet næringen og går nå imot konsekvensutredning av Nordland VI, VII og Troms II, samtidig som Arbeider­partiets klimapolitiske talsperson Espen Barth Eide i januar åpnet for å «diskutere leterefusjonsordningen». 

La det ikke være tvil. Frem­skritts­partiet vil konsekvensutrede Lofoten og Vesterålen og ivareta leterefusjonsordningen.

Før valget i 2017 ønsket Frps stortingsrepresentant Roy Steffensen å inngå en avtale med Høyre og Ap om å konsekvensutrede disse områdene uavhengig av valgresultatet, men dessverre takket Høyre og Arbeider­partiet nei, og gav dermed makten i det spørsmålet til småpartiene. Dette er beklagelig fordi oljearbeiderens fremtid står i fare når næringen ikke får tilgang på nye områder.

Under debattmøtet fikk Frps olje- og energiminister mange gode innspill. Dessverre valgte ingen av Arbeiderpartiets ordførerkandidater å delta, men Aps toppkandidat Kari Nessa Nordtun har likevel blitt bedt av RA å kommentere etter møtet hun ikke deltok på. Nordtuns svar står ikke i stil med partiets vedtatte politikk. Fremskrittspartiet skulle ønske at det solide flertallet som forankret norsk petroleumspolitikk fortsatt var stødig, men under Gahr Støre har Ap begynt å vingle, også i politikken som angår petroleumsnæringen.

Fremskrittspartiet vil legge til rette for at næringen får tilgang på de beste hodene, gjennom å sikre god rekruttering. Vi skal fortelle at velferden i Norge er bygget på oljearbeiderens arbeid og kloke hoder. Vi skal fremheve at Norges oljeeventyr i bunn og grunn er et teknologieventyr hvor teknologiske nyvinninger er det som sikrer at vi har den reneste oljeproduksjonen i verden som får stadig større utvinnelsesgrad på eksisterende og nye felter. Den kompetansen og teknologien som næringen har drevet frem, har funnet nye bruksområder både innenfor helseteknologi, fiskeri og oppdrett.

Fremskrittspartiet ser frem til å gjøre et helhetlig arbeid for å trygge og videreutvikle regionen med oljenæringen i tankene. Vi skal arbeide for at næringsområdene våre skal være attraktive for nye arbeidsplasser og ikke kvele dem med stadig nye reguleringer. FrP skal snakke oljearbeideren opp og fortelle om mulighetene innenfor denne næringen slik at flere elever velger petroleumsrelaterte fag. Fremskrittspartiet vil fortsette å sørge for at det lokale politiske nivået både i kommunene og i fylkestinget arbeider opp mot sentrale myndigheter for å styrke norsk petroleumsnæring og ikke lytter til krefter i Oslogryta som ikke vet hvor verdiene skapes.

Fremskrittspartiet har alltid vært den største pådriveren for at norsk olje- og gassnæring skal ha de beste mulige vilkår, med rammer som legger til rette for vekst og arbeidsplasser for de kommende generasjonene. Frp i Rogaland er oljearbeiderens største forsvarer, derfor trenger vi deres stemme 9. september.