Helseminister Bent Høie (H) åpner nå for å redusere antallet abortnemnder. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Åpner for kutt i antall abortnemnder

En ekspertgruppe vil kutte antallet abortnemnder fra 35 til under 17, mens Helsedirektoratet vil ha 15. Regjeringen åpner nå for å kutte i antallet.

– Vi må sikre kvinners rettssikkerhet og sørge for at alle får lik behandling, uavhengig av hvilken nemnd som behandler søknaden. Vi åpner derfor for en reduksjon i antall nemnder ved en endring i abortforskriften, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Beslutningen ble tatt i statsråd fredag.

Begrunnelsen Helse- og omsorgsdepartementet oppgir når det åpner for å redusere antallet nemnder, er å unngå forskjellsbehandling. Mange av nemndene behandler nemlig svært få saker.

– Vi skal ikke ha det slik at kvinner som søker abort, og som ofte er i en vanskelig situasjon, blir møtt på forskjellige måter, sier Høie.

I 2013 viste en rapport at det var store ulikheter i saksbehandlingen i de forskjellige abortnemndene. Departementet håper færre nemnder vil gi bedre kvalitet i saksbehandlingen.

Lengre reisevei

En klar ulempe ved å kutte i antallet abortnemnder er imidlertid at kvinner som ønsker å møte opp når søknadene deres skal behandles, kan få lengre reisevei.

Kvinner som søker svangerskapsavbrudd, har rett til å møte og uttale seg til nemndene som behandler søknadene om abort, men de har ingen plikt til det.

– For noen vil lengre reisevei selvsagt være en ulempe. Vi mener det må veie tyngre å sikre fosterets og kvinnens rettigheter gjennom bedre kvalitet på saksbehandlingen og en mer ensrettet praksis, sier Høie.

Kvinner som får lengre reisevei, vil få tilbud om å delta på nemndas møte gjennom en videokonferanse. De som ønsker å delta ved nemndbehandlingen, vil få dekket reiseutgifter uten egenandel.

En ekspertgruppe har foreslått å redusere antall nemnder til under 17, mens Helsedirektoratet foreslår 15.

Departementet vil ikke binde seg til et bestemt antall nemnder, men spiller nå ballen over til helseforetakene. De skal, i tillegg til forslagene som allerede ligger på bordet, også få innspill fra høringen i saken.

Vil fjerne ordning

SV har tatt til orde for å fjerne ordningen med abortnemnder. I dag er det selvbestemt abort fram til uke tolv. Etter tolvte uke skal en nemnd vurdere om det er et godt nok grunnlag for å innvilge abort.

– SV tar til orde for å avskaffe nemndene og erstatte dem med en annen ordning etter uke 16, sa SVs stortingskandidat Kari Elisabeth Kaski til Klassekampen i juli.

Arbeiderpartiet mener på sin side at det er viktigere å forbedre systemet og prioritere medisinske tiltak som kan avdekke alvorlige sykdommer tidligere i svangerskapet.

Høyre mener altså en reduksjon i antall nemnder er rett vei å gå, mens flere organisasjoner er kritiske. Daglig leder Maria Røsok i Sex samfunn mener for eksempel at dette vil svekke kvinners abortrett.