Fylkespolitikerne kan være på vei bort fra trolleybuss.

Åpner for å skrote trolleybusser

Fylkespolitikerne åpner for å skrote trolleybusser. De vil også planlegge skinnegående transport mellom Forus, Ullandhaug og Stavanger lufthavn, Sola.

En ny konstellasjon i fylkespolitikken – samtlige partier unntatt Høyre – la fram sitt budsjett tirsdag formiddag. To store samferdsselssaker ble sentrale, og fylkespolitikerne er på vei bort fra det tidligere vedtaket om trolleybusser til Bussveien.

– Når vi skal gjøre milliardinvesteringer, må vi ikke foreta teknologivalg som om fem år viser seg å være passé, oppsummerte Sps Arne Bergsvåg.
Utviklingen i batteriteknologien gjør at fylkespolitikerne vil  se nærmere på ulike løsninger. Dessuten har samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vært svært skeptisk til trolleyløsningen, og har gitt beskjed om at staten ikke vil være med å betale for fordyrende elementer i Bussveien-prosjektet.

LES OGSÅ: Billigere buss for ungdom – dyrere for andre

Teknologiutvikling

– Utviklingen innen batteriteknologi går bratt oppover, fortsetter denne utviklingen, vil det være helt annen teknologi å ta i bruk i 2020. Trondheim har for eksempel allerede tatt i bruk elbusser, sier varaordfører Marianne Chesak (Ap).

Håpet er at med blanke ark i spørsmålet om teknologivalg for framtidens busser vil fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) stille med bedre forutsetninger og mulighet for å få staten med på risikodeling hvis nyere teknologi tas i bruk.

– Dette er også en utfordring til samferdselsministeren, sier Venstres Anja Berggård Endresen.

– Nå får fylkesordføreren et større handlingsrom i forhandlingene med staten, supplerer  SVs Heidi Bjerga.

LES OGSÅ: Debatt: Er vi på ville veier?

Skinner til Ullandhaug

De nye flertallskameratene  – KrF, Ap, Frp, Sp, V, MDG og SV – setter også av penger til å utrede hurtiggående, skinnebasert kollektivtransport på strekningen mellom Jærbanen, Ullandhaug-området i og flyplassen.

– Dette er ikke til erstatning for Bussveien, understreker Berggård Endresen.

Utredingen starter i 2017, og skal være ferdig i 2018. Politikerne setter av 3 millioner kroner til prosjektet.

LES OGSÅ: Jernbane til Forus og Ullandhaug:Lanserer ny kollektivløsning

Høyres gruppeleder Janne Johnsen registrerer utredningen av nye kollektivløsninger til Ullandhaug.
– Mener de dette, eller er det bare et slag i luften? Frp støtter det. Hva skjer etter at utredningen er ferdig, er det 3 millioner kroner ut vinduet eller er det noe en faktisk vil, spør Johnsen, og minner med det om de store utgiftene en slik skinnegående løsning vil koste.

 

RA oppdaterer med flere budsjettsaker ut over ettermiddagen!