Frps Per-Willy Amundsen kommer til å stemme mot endringer i bioteknologiloven på et viktig punkt. Foto: Mimsy Møller

Åpner for å endre berettiget harme-paragraf

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) vil likevel utrede domstolenes bruk av «berettiget harme»-paragrafen.

Som RA skrev forrige uke, ga Stavanger tingrett nylig strafferabatt til en mann som hadde banket kona for utroskap fordi retten mente han hadde handlet i «berettiget harme». Det har fått både jurister og politikere til å reagere. Ap-nestleder Hadia Tajik utfordret i Stortingets spørretime onsdag justisministeren til å ta initiativ for å stoppe at denne lovparagrafen blir brukt i partnervoldssaker.

Nå åpner Amundsen for å gjøre endringer.

Avventer dommen

– En eventuell lovendring forutsetter en nærmere utredning av behovet for regelen og utformingen av den. Dette er viktig blant annet for å unngå utilsiktede konsekvenser av en eventuell endring. Jeg vil vurdere en slik utredning når det foreligger en endelig dom i saken, skriver Amundsen i en e-post til Dagsavisen.

Han understreker samtidig at det finnes situasjoner der det er riktig å bruke bestemmelsen om «berettiget harme», for eksempel hvis den som utøvde volden selv har vært utsatt for vold, mishandling eller overgrep.

Tonen var en ganske annen da Amundsen svarte Tajik tidligere denne uken.

– Jeg finner det ikke riktig per i dag å ta initiativ til en lovendring, men følger fortløpende med på om voldsutsatte har tilstrekkelig vern, svarte han da.

LES OGSÅ: Ap vil stoppe at «berettiget harme» gir lavere dom i voldssaker

Krever endring

Tajik står fast ved at det hun omtaler som misbruk av paragrafen må ta slutt.

– Vi er beredt til å ta de nødvendige politiske initiativ for å få slutt på misbruket av denne paragrafen. I første omgang handler det om å ta opp problemstillingen og be om handling fra justisministeren, men i ytterste konsekvensen kan det være nødvendig med en lovendring dersom vi ser at domstolene ikke tar til seg de politiske signalene, sier Tajik.

LES OGSÅ: Med rett til å gi juling

Hun får følge av SVs Kirsti Bergstø.

– Vi avventer statsrådens svar, men vil presse på for at de nødvendige endringene kommer på plass. Vi kan ikke leve med en situasjon der kvinners rettssikkerhet er svekket, sier Bergstø.

LES OGSÅ: – Legitimerer partnervold