Bibliotekbrukere over 18 år kan oppgradere lånekortet sitt, undertegne en avtale og få utdelt en pinkode og dermed gå på «biblå» tidlig om morgenen eller godt utpå kvelden til klokken 21.00 uten bibliotekarer til stede.

Åpenhet – bokstavelig talt

LEDER: Det er sterk symbolverdi i at Sølvberget – som allerede har markert seg som en sentral aktør i den offentlige samtalen – tar ordføreren på ordet og åpner dørene enda mer, skriver Bjørn G. Sæbø i denne lederen.

Enkelte byer har vært attraksjoner i flere hundre år takket være keisere eller konger med store byggebudsjetter, mens andre byer går en mer kronglete vei. Der Paris har en så vakker arkitektur at arrogante kelnere tilgis på flekken, tar andre byer igjen på måten de er organisert på. Det kan være sykkelstier, plasser å sitte ned, gågater, sentrumsstrand som i Barcelona eller sentrumssjøbad som i København. Attraktive byer er byer som byr på seg selv.

København trekkes ofte fram som et forbilde, en by med kvaliteter å strekke seg etter og ideer å kopiere. Nå har Sølvberget hørt på ordførerens oppfordring i nyttårstalen om å åpne seg enda mer opp, og utvider åpningstiden med 36 timer – fra 49 til 85 timer i uken. Bibliotekbrukere over 18 år kan oppgradere lånekortet sitt, undertegne en avtale og få utdelt en pinkode og dermed gå på «biblå» tidlig om morgenen eller godt utpå kvelden til klokken 21.00 uten bibliotekarer til stede. Den utvidede åpningstiden for biblioteket har både praktiske og overordnede sider. For skoleelever og studenter kan det være greit å ha mer av morgenen eller kvelden til oppgavejobbing eller lesing, og for morgenfugler eller travle småbarnsfamilier byr Sølvberget på kjærkommen fleksibilitet.

I nyttårstalen la ordfører Christine Sagen Helgø vekt på å forebygge utenforskapet. En møteplass som biblioteker samler folk på tvers av nasjonalitet, etnisitet og religion, og hyllene med internasjonale aviser på Sølvberget er blant Stavangers viktigste tiltak for innenforskap. Det er sterk symbolverdi i at Sølvberget – som allerede har markert seg som en sentral aktør i den offentlige samtalen – tar ordføreren på ordet og åpner dørene enda mer. Forhåpentligvis blir det mulig å øke tilgjengeligheten til idrettshallene også. Slike løft krever kroner gjennom budsjettene, men vil trolig være en verdifull investering mot utenforskap.