Ap får kjeft av Naturvernforbundet for sin sin oljepolitikk, men Zero og Framtiden i våre hender er fornøyd med at miljøpolitisk talsperson Terje Aasland er innstilt på å snu ryggen til fossile løsninger i transportsektoren.

Ap viser større vilje til å gjøre Norge fornybart enn Høyre

Det konstaterer Zero og Framtiden i våre hender.

 

Bakgrunnen er ti krav de to miljøorganisasjonene har presentert for partienes førstekandidater til stortingsvalget.

– Tre av Aps førstekandidater, blant dem miljøpolitisk talsmann Terje Aasland, har sagt et tydelig ja til seks av kravene, opplyser Marius Holm, leder i Zero.

– Høyres representanter henviser for sin del kun til et langt forklarende svar, og ingen av dem har villet forplikte seg til å si ja til noen av kravene, selv om de nok har god nok politikk til at de burde kunne svare ja på flere, fortsetter han.

Anklager hverandre

I Dagsavisen mandag anklaget Høyre og Ap hverandre for å ha en elendig klimapolitikk. Samtidig er begge partier overbevist om at de er det soleklart beste alternativet for klimaet.

I Dagsavisen tirsdag slaktet Naturvernforbundet klimapolitikken til både Ap og Høyre.

Zero-sjefen er noe mer vennlig innstilt, selv om også han har sine ankepunkter.

– Klimadebatten må bort fra de evinnelige rundene om prosentmål langt fram i tid, referansebaner og andel kutt hjemme og ute, mener Holm.

– Klimapolitikk er egentlig enkelt. Det handler om at vi må fase ut all bruk av fossile energikilder. Debatten i valgkampen bør derfor handle om hva partiene vil gjøre for å lykkes med det - sektor for sektor.

Dette er tiltakene som Aasland sier han vil stemme for:

* 100 prosent fornybare busser og tog.

* 100 prosent fornybare skip.

* 100 prosent fornybare fly.

* 100 prosent fornybare anleggsplasser.

* 100 prosent fornybar industri.

* 100 prosent fornybar plast.

Aasland har ikke svart på hvordan han stiller seg til:

* 100 prosent fornybar tungtransport.

* 100 prosent fornybare biler.

Aasland svarer nei til de to siste tiltakene:

* 100 prosent fornybart oljefond.

* 100 prosent fornybar energieksport.

Sak for de store

Holm mener det er klare tegn til at Ap har skjerpet klimaprofilen foran årets valg. Det samme gjør konstituert FIVH-leder Christoffer Ringnes Klyve.

– Ap har i Nasjonal transportplan slått fast at de vil kutte 50 prosent av utslippene i transport innen 2030, noe regjeringen ikke ønsker. Ap har også vært tydelig på at et CO2-fond for næringslivet må på plass snarest, og kritisert regjeringen for å somle med dette. Et tredje eksempel er at Ap, som en reaksjon på regjeringens klimamelding, har slått fast at hele kuttet på 40 prosent skal tas hjemme, sier Klyve.

– Klimasaken er altfor viktig til å kun domineres av de små partiene. Vi har alt å tjene på større konkurranse mellom Høyre og Ap om hvem av dem som har mest ambisiøs klimapolitikk, sier Holm.

Les også: Klimakutt opp i røyk