Ap-utvalg vil gi 5 milliarder til å hjelpe flere flyktninger i nærområdene

Aps migrasjonsutvalg går inn for å gi minst 5 milliarder til en solidaritetspott til dem som er på flukt i nærområdene rundt konflikt- eller kriseområder.

 

Pengene til «solidaritetspotten» skal dels hentes fra den generelle veksten i bistandsbudsjettet, dels ved det som blir frigjort ved færre asylankomster og bistandsmidler brukt i Norge, og dels «ved en kritisk og kompetent gjennomgang» av alle deler av dagens totale bistandsbudsjett.

Videre heter det at arbeidet i nærområdene skal forankres hos FNs høykommissær for flyktninger, som Ap-utvalget mener må styrkes både økonomisk og med ekspertise.

Les også: – Ap har ikke stått for en liberal linje på veldig, veldig lenge

Flere kvoteflyktninger

Utvalget går videre inn for å øke antall kvoteflyktninger til Norge. Asylankomster, familiegjenforening og antall kvoteflyktninger skal sees i sammenheng. Antallet skal settes på bakgrunn av forhandlinger mellom regjeringen og kommunene.

Aps migrasjonsutvalg åpner også for å behandle asylsøknader i tredjeland utenfor EU, forutsatt at det kommer i stand en avtale på nordisk eller europeisk nivå. Utvalget legger til grunn at internasjonale konvensjoner og asylsøkernes rettssikkerhet ivaretas i et slikt regime.

Målet er å redusere omfanget av migranter som legger ut på en livsfarlig reise over til Europa og i tillegg frigjøre ressurser for økt humanitær bistand og kvoteflyktninger, heter det i forslaget.

ID-krav

Ap-utvalget mener videre at en mer rettferdig asylordning vil bidra til færre asylsøkere ved grensen.

Alle kvoteflyktninger skal ha avklart eventuelle familiegjenforeninger før ankomst til Norge.

Kravene til avklart identitet skal styrkes, slik at det blir det samme identitetskravene for å få permanent opphold som det som kreves for å få statsborgerskap.

Utvalget har i nær ett år har jobbet med å meisle ut en ny innvandrings- og integreringspolitikk for partiet. Forslagene for asyl- og flyktningfeltet ble lagt fram onsdag, mens integreringsdelen kommer senere. (NTB)

Les også: Opprør mot Aps asylpolitikk i store Ap-lag