Ap-ordfører kan bli kvitt rushtidsavgift – takker Frp og fagbevegelsen

Etter halvannet års kamp tror Sandnes-ordfører Stanley Wirak han endelig blir kvitt rushtidsavgiften på Nord-Jæren.

Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

Sent fredag kveld ble regjeringen til slutt enig om en bompengeavtale alle de fire regjeringspartiene kunne leve med. Statsminister Erna Solberg måtte stille ultimatum for å redde regjeringen.

En del av avtalen er at Nord-Jæren får en økning på 50 millioner kroner per år i statlig bidrag dersom de ønsker å fjerne rushtidsavgiften. Samtidig må de holde seg innenfor nullvekstmålet for privatbiler.

Dette har Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) kjempet for i halvannet år. Så tidlig som i oktober i fjor gikk han kraftig ut mot rushtidsavgiften i et intervju med FriFagbevegelse.

– Rushtidsavgift er kanskje riktig i storbyer, men hos oss øker det bare forskjellene. Barnefamilier og lavtlønte som ikke har noen andre alternativer betaler for at de som har flotte biler og elbiler skal komme seg lett på jobb. Det er de som har minst penger som rammes av dette. Mange LO-medlemmer roser meg for å ta opp kampen mot rushtidsavgift. Vi må tørre å snu når vi har gjort noe som er helt feil, var hans budskap.

Samtidig inviterte han fagbevegelsen på banen.

Les også: Full uenighet mellom Trine og Siv om hva bompengeløsningen egentlig betyr

Fikk bomsjokk

Wirak tror ingen tok inn over seg hvordan det ville bli før rushtidsavgiften ble innført. Da folk så hvordan det ble, startet opprøret. 70.000 meldte seg inn i en Facebook-gruppe og det ble flere aksjoner mot avgiften.

– Vi så at dette ble helt feil. Og vi fikk flere og flere fagforeninger med oss. Arbeiderpartiet i Sola og Stavanger likeså. Fremskrittspartiet har vært klokkeklare fra første stund. Nå tar vi det som en selvfølge at den blir fjernet, sier Stanley Wirak til FriFagbevegelse.

Summen av helgens bompengeavtale er at kommunene får tilført mer penger fra staten gjennom de såkalte byvekstavtalene.

– Så skal vi sette oss ned i forhandlinger og finne innretningen. Men vi kan ikke forskuttere noe. Forutsetningen nå er at det blir bedre vilkår for å bygge ut kollektivtrafikken, sier Stanley Wirak.

– Vi skal reforhandle dagens avtale og fjerne rushtidsavgiften. Vi må samtidig gå gjennom alle prosjektene. Vi har planlagt for dyrt. Det viktigste for oss nå er at bussene kommer fram, legger han til.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Folk har ventet

Sandnes er en sterkt voksende bykommune med nærmere 80.000 innbyggere. Folk har ventet lenge på å bli kvitt rushtidsavgiften.

Høyre og SV har ikke vært enig med de styrende partiene – Ap og Frp. De har villet ha halv rushtidsavgift.

– Rushtidsavgift er en flat skatt som rammer mest de som har minst. Vi har nådd nullvekstmålet allerede, på grunn av et forbedret kollektivtilbud. Vi bor langt mer spredt enn i Oslo. Her går det ikke trikk hvert 10. minutt. Her går det en buss i timen. Nå får vi 100 millioner ekstra til kollektivtransport, sier Wirak.

Han vil berømme det lokale Fremskrittspartiet som han mener har gjort en glimrende jobb inn mot Oslo. Og Senterpartiet.

– Nå har vi en samferdselsminister som har grepet fatt i dette, sier Stanley Wirak.

Han skryter også av fagbevegelsen.

– Vi har fått med oss både Fagforbundet, Fellesforbundet, LO Stat og Arbeidsmandsforbundet i kampen. Det har gitt oss en stor tyngde. Det er veldig avgjørende for resultatet at de kom på banen. Vi i Sandnes var ganske alene en stund. Det var veldig godt å få støtte og få med seg flere som kjempet samme sak, sier han. (FriFagbevegelse)

Kommentar: Ropstad den vergeløse

 

Bompengeavtalen

Dette er noen av hovedpunktene i bompengeavtalen som statsministeren la fram fredag:

• Regjeringen tilbyr kommunene å øke det statlige bidraget til 66 prosent i 50/50-prosjektene. I kommunene som takker ja, skal halvparten av det økte tilskuddet på rundt 8 milliarder kroner brukes til å kutte bompenger, og halvparten øremerkes bedre kollektivtilbud i byene.

• Nullvekstmålet – biltrafikken i byene skal ikke øke – ligger fast.

• Årlige tilskudd til reduksjon av bompenger utenfor byområdene økes til om lag 1,4 milliarder kroner.

• Det blir ikke bompenger på E8 Ramfjorden i Vestre alternativ, E136 Vågstrandstunellen og E16 Bjørgum-Skare.

• Det bevilges 300 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i de store byene.

• Det bevilges 250 millioner kroner til bedret kollektivtrafikk utenfor de store byene.

• Avtalen vil belaste statsbudsjettene med rundt 2 milliarder kroner årlig. (NTB)