I Stavanger har private barnehager bedre resultater på alle kategorier i foreldreundersøkelsen. Kommunale barnehager trekker faktisk ned snittet. Foto: NTB scanpix

Ap og SVs korstog mot private barnehager

DEBATT: Det er ikke lov å gi avslag til en kommersiell barnehage fordi den er kommersiell, det har Kunnskapsdepartementet påpekt.

Av Kristoffer Sivertsen, leder Stavanger Frp, fraksjonsleder kommunalstyrene for oppvekst og kultur og idrett

Ifølge departementet og Fylkesmannen i Oslo har ikke en kommune lov til å bruke «ideell» og «kommersiell» som kriterier for å innvilge eller avslå søknader fra private barnehager.

Forslagene som SV og Arbeiderpartiet fikk vedtatt i bystyret er omtrent like mye verdt som papiret de er skrevet på. En kan ikke vedta å bryte loven, så langt som det er mulig å bryte loven. 

Det er kun konkrete forhold som kan godtgjøre å avslå enkeltsøknader. Eksempelvis at det er overkapasitet i en bydel som gjør at en søknad fra en privat barnehage kan avslås.

Vi har sett dette sosialistiske korstoget mot private barnehager i full blomst i Oslo. Heldigvis er Norge en demokratisk rettsstat hvor vi må forholde oss til lover og regler.

Det er underlig at Ap og SV vil stå i veien for de barnehagene som har over lang tid og som fortsatt har best resultater. Ap og SV vil ta egne barnehagevalg på bekostning av foreldre – som nå har valgfrihet til å velge den barnehagen de vil.

I Stavanger har private barnehager bedre resultater på alle kategorier i foreldreundersøkelsen. Kommunale barnehager trekker faktisk ned snittet for Stavanger.

Når Aps Mossige argumenterer for at det er et problem at kommunen ikke har mulighet til å påvirke at private barnehager forholder seg til en pedagogisk plan og at vi ikke får et godt jevnt pedagogisk tilbud, er det noe som skurrer.

Grunnen til at private barnehager scorer bedre er jo nettopp at de ikke trenger å forholde seg til kommunen. Da kan de konsentrere seg om å drive barnehage og være best på det.

Kommunen vil aldri kunne være en spesialist, den må forholde seg til å betjene et utrolig stort utvalg av tjenester, og vil derfor alltid være en generalist og aldri best i klassen.

Samtidig stemte Ap og SV mot forslaget om å be rådmannen prioritere arbeidet med å finne egnede tomter på Storhaug og Våland til nye barnehager. Der hvor det virkelig er behov for å ta grep.

I stedet for å bruke tid på å få bystyret til å vedta et luftslott, burde Ap og SV heller stått sammen for å få på plass en løsning for foreldre og barna på Storhaug og Våland. 

Forslagene til Ap og SV er utrolig kvinnediskriminerende, fordi de vil stoppe at de som leverer tjenester innenfor de klassiske kvinneyrkene ikke skal kunne skape verdier til samfunnet gjennom egen virksomhet.

Veldig mange kvinner er gründere innenfor helse- og omsorgssektoren. Det er uforståelig at Ap og SV vil ta fra de alt som de har investert og brukt livet sitt på å bygge opp. Det er ikke bare frekt, det er direkte respektløst.

Det er samtidig et paradoks at Ap og SV er mot at en kvinne skal kunne tjene penger på å levere tjenester i barnehagesektoren, men samtidig er for at leger kan gjennom egne selskaper ta ut så høyt utbytte de bare vil basert på offentlige subsidier gjennom fastlegeordningen. Hvor er logikken?