«Ap med desperat overbudspolitikk»

DEBATT: Det skjer hver valgkamp. Ap begynner å servere valgflesk våren før valget. De lover hundrevis av nye millioner, hundrevis av nye stillinger til ALT i kommunen.

Av: Erlend Jordal, bystyrerepresentant (H)

Men Ap har ingen troverdig og helhetlig finansiering av alle de millionene de kaster etter velgerne.  Styringspartiet Ap er sjakk matt.  

At Ap svartmaler et skolebudsjett på 1300 millioner der det ligger an til en overskridelse på 4,8 millioner – og enda er ikke alle pengene som er bevilget til skolen gjennom året tatt med.  Det kan kun beskrives som – svartmaling. Det er ikke noe nytt at pengene fordeles gjennom året, det som var en usikkerhetsfaktor var hvor mye skolene skulle få – og det ble ikke klart før i vår.

Det kan være at Ap med Kari Nessa Nordtun i spissen har lært seg å svartmale av kommunistene i Rødt som hun vil samarbeide nært med.  For kvaliteten i skolen vil Ap i alle fall ikke diskutere.

Her er faktaene som Ap ikke liker å snakke om: Stavangerelevene oppnår gode resultater på de nasjonale leseprøvene. Avgangskarakterene i norsk hovedmål skriftlig ligger over gjennomsnittet nasjonalt.  Stavangers resultater på de nasjonale prøvene i regning ligger over landsgjennomsnittet.  Også i engelsk ligger avgangskarakterene til stavangerelevene over snittet nasjonalt. Det samme gjelder for de nasjonale prøveresultatene i engelsk på 5. og 8.trinn. Stavangerelevenes gjennomsnittlige grunnskolepoengsum for alle fag er høy!  Og hele 97 prosent av stavangerelevene som avsluttet grunnskolen våren 2017, fortsatte i videregående opplæring.

Dette er kvalitet.  Dette er de fantastiske lærerne, inspektørene våre og rektorene våre som sørger for. Stavangerskolen er et begrep – som står sterkt nasjonalt.  Og vi er stolte over det de får til.  Selv om vi også i årene fremover vil se på hva vi kan gjøre for å bli enda bedre. Dette er rådmannen også klar over.  Og han har avlyst Ap sine forsøk på å snakke ned Stavangerskolen.   

Siden AP er veldig opptatt av penger til skolen kan jeg opplyse om følgende tunge prioritering av mer midler til Stavangerskolen. Flertallspartiene økte skolebudsjettet for 2017 med 25,5 millioner mer enn rådmannen. De 25,5 millionene er videreført i budsjettet for 2018, 2019 og 2020, tilsammen 102 millioner kroner i perioden.  Så Ap tar feil.  Grundig feil.  Det ligger 25 millioner fra opptrappingen i 2019 og 2020 i budsjettet.

Samtidig har regjeringen altså laget sin egen opptrappingsplan for skolen. I 2017 fikk Stavanger de første midlene til ekstra lærere på 11,7 millioner kroner.  Det er økt til 52,4 millioner for 2019, kun til Stavanger. For flere lærere.  Og det blir det i Stavanger. Antall lærerårsverk steg med hele 24 hele stillinger skoleåret 2017-18 sammenlignet med året før. Samtidig vil lærernormen fra skoleåret 2018-19 utløste et behov for rundt 50 nye lærerstillinger.  

Så samtidig med at vi har en lokal opptrappingsplan for skolen – har staten også en egen opptrappingsplan.  Og jeg har ikke kommet til de 15 ekstra millionene vi har bevilget i år – for å sikre at omleggingen av skolenes økonomisystem ikke gir uheldige utslag.

På kvalitet og forbedringsarbeid har vi i tillegg gjort en rekke grep. Vi har brukt over 20 millioner på en digitaliseringssatsing og Cromebook-satsing som andre kommuner misunner oss. Vi har brukt ekstra penger på Kompetanseheving av lærere, på nye systemer for lærerveiledning av nyutdanna lærere i Stavangerskolen. Vi har satt i gang en ny runde med Rektorskolen – slik at vi sikrer nye talenter som rektorer i fremtiden.

Høyre er et stolt skoleparti.  Flertallspartiene har satset på skole. Ap sin overbudspolitikk er det ingen som tror på.