«Ap innrømmer overbudspolitikk»

DEBATT: Ap sitt svarinnlegg gjør to ting klart. En: De innrømmer overbudspolitikk, ved ikke engang å forsøke å forklare hvordan de har en ansvarlig inndekning. To: De er enige med skolesjefen i at det ikke er noen krise i Stavanger-skolen – det er bra, da er vi hvertfall enige om det siste, skriver Erlend Jordal.

Av: Erlend Jordal, bystyrekandidat (H)

 Les også: Høyres spinnville skolespinn

Millionene flagrer når Ap er i valgkampmodus. Bare i løpet av mai og juni fremmet partiet forslag tilsvarende over 350 millioner kroner i bystyret og formannskapet i Stavanger. Uten en seriøs og skikkelig inndekning. Det er urovekkende – og vitner om at det ikke lenger er det «styringspartiet» mange har oppfattet at det er. Hvorfor er det blitt slik? Vi ser at de nå må konkurrere med Rødt og SV om å slå seg på brystet med at «vi har foreslått mest penger» til ALLE gode formål. Les også: Ap med desperat overbudspolitikk

Ap glemmer at folk gjennomskuer slikt. De vil ha partier som holder de de lover, som holder orden i eget hus, og som ikke bruker mye mer penger enn de har. Tidligere har de alltid foreslått en kraftig økning i eiendomsskatten for å dekke inn satsinger. Men det har de òg droppet i sitt siste «valgflesk»-budsjett før valget. Dermed har de ikke inndekning med reelle penger. Høyre går imot de økningene av eiendomsskatten som Ap har foreslått i de tre tidligere budsjettene i perioden, fordi vi vil holde avgifter og skatter lavest mulig.

Ap og Rødt sitt alternative budsjett for Stavanger er så fullt av sorte hull at det mest kan sammenlignes med en sveitserost. De legger for eksempel opp til økte inntekter fra piggdekkgebyr på 20 millioner – mens i virkeligheten går inntektene fra piggdekkavgiften ned, slik rådmannen hadde lagt inn i sitt budsjett. De vil bygge like mange bygg og prosjekter som flertallet – men vil kutte ned på de ingeniørene, planleggerne og arkitektene som skal gjøre det. Med 88 millioner. Skulle de gjort dette, måtte de i alle fall vist til alle de prosjektene som da ble utsatt og forsinket i årevis, for at dette kuttet skulle være gjennomførbart. Men det gjør de ikke.

Den største innsparingen – den kommer på et planlagt kutt i sykefraværet på 135 millioner kroner. Jeg er enig i at vi må jobbe hardt for å redusere sykefraværet, Og å sette opp en beskjeden reduksjon som et måltall er greit. Men i Ap- og Rødt-budsjettet er denne reduksjonen hovedsalderingen. Dette er altså ikke det Høyre vil kalle for ansvarlig budsjettering. Tenk over dette – de vil altså ansette nye folk i alle slags stillinger basert på at de kan finansiere stillingene gjennom lavere sykefravær. Hva skjer hvis de ikke når dette målet med lavere sykefravær? Må de si opp alle de som er ansatt i nye stillinger?

Andre rare usammenhengende prioriteringer er for eksempel at de i sitt budsjett setter av penger til kjøp av ny barnehagetomt. Men ingen penger til å bygge et nytt barnehagebygg på den nye tomten. Eller motsatt, der de setter av penger til et nytt sykehjemsbygg – men ingen penger til å anskaffe en tomt som bygget skal stå på! Du tror det ikke før du leser det. Det oser jo av forutsigbarhet, ansvarlighet og trygg styring av slike disposisjoner …

Helt ærlig – det er flere eksempler enn dette. Jeg kunne fortsatt. Men mitt poeng er at det er enkelt å love gull og grønne skoger og millioner til alle når en ikke har inndekning for disse pengene. Og enda verre blir det når de i tillegg til dette, øser ut hundrevis av millioner rett før valget. De kunne vært reale og fortalt at de har mottatt et nytt spill med monopol på partikontoret, og raidet banken for å kunne lover mer av alt til alle. Handlingsrommet i økonomien er ikke bedre for Ap enn det er for oss. Og det later de til å ha glemt.

Når Ap i tillegg bruker begreper som «frekk» og «pinlig» om Høyres politikk – da vet vi at vi vinner diskusjonen. Den som først går tom for saklige argumenter, er den som først tyr til slike beskrivelser av motstanderens økonomiske politikk.

Høyre står for en trygg og ansvarlig økonomisk politikk. Vi har satset på skolen innenfor disse økonomiske rammene – og vil fortsette med det i årene fremover. Ap sin overbudspolitikk er det fremdeles (!) ingen som tror på.

Du tror det ikke før du leser det.