Ap er til å stole på i oljepolitikken

DEBATT: Leif Arne Moi Nilsen, Frps toppkandidat i Stavanger, påstår i Rogalands Avis 14. august at Arbeiderpartiet svikter oljenæringen, og at Frp på dette området er det eneste partiet å stole på. Begge deler er feil, mener Frode Berge, leder og listekandidat i Stavanger Arbeiderparti.

Skrevet av: Frode Berge, leder og listekandidat i Stavanger Arbeiderparti

Leif Arne Moi Nilsen, Frps toppkandidat i Stavanger, påstår i Rogalands Avis 14. august at Arbeiderpartiet svikter oljenæringen, og at Frp på dette området er det eneste partiet å stole på. Begge deler er feil.

Arbeiderpartiet har i over femti år sittet i førersetet for en oljepolitikk som har vært svært sosialdemokratisk og usedvanlig vellykket. Norge og Stavanger har skapt en attraktiv sokkel i teknologisk verdensklasse, en næring som sysselsetter rundt 200 000 mennesker, og som gir inntekter som kommer hele folket og kommende generasjoner til gode.

Viktige rammebetingelser som leterefusjonsordningen skal føres videre. Næringen skal utvikles, ikke avvikles.

Moi Nilsen er skuffet over at landsmøtet i Arbeiderpartiet i vår sa nei til konsevensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LOVESE). Det er jeg også. Stavanger Arbeiderpartiet kjempet imot, og stemte imot, dette vedtaket.

Fremskrittspartiet og Moi Nilsen kaster imidlertid kampestein i glasshus når de kritiserer andre partier for ikke å ha gått i gang med en konsekvensutredning i LOVESE. Frp har sittet i regjering i snart seks år, uten at det har bragt oss en millimeter nærmere en konsekvensutredning. På dette området har Frp vist en like imponerende handlekraft som i oppfølgingen av løftet om a fjerne alle bomstasjonene i landet.

Når Fremskrittspartiet bruser med fjærene i oljepolitikken skal vi være på vakt. Særlig alle de av oss som er opptatt av å ha et sterkt, statlig eid, nyskapende Equinor med hovedkontor i Stavanger. Hvis Moi Nilsen sitt fremskrittsparti hadde fått det som de ville, hadde Equinor vært fullprivatisert for lenge siden. Noe som hadde vært en ulykke både for selskapet selv, og for Stavanger som etter alle solemerker ville ha mistet den superviktige rollen som vertskap for hovedkontoret til dette fantastiske selskapet.

Arbeiderpartiet har siden tidlig på 1960-tallet vært oljenæringens fremste forsvarer og utvikler. Det skal vi være også de neste femti årene!