Aps finanspolitiske talsmann, Trond Giske er fornøyd med at oljepengebruken avtar. Foto: NTB scanpix

Ap: – Bra at oljepengebruken avtar

Arbeiderpartiet er fornøyd med nedgang i oljepengebruken i statsbudsjettet for 2018.

– Dette er noe Ap og mange økonomer har varslet lenge, nemlig at doblingen i oljepengebruk ikke kan fortsette, sier finanspolitisk talsmann Trond Giske til NRK.

NHO: – Moderat

Økningen i oljepengebruken i statsbudsjettet for 2018 er på det nivået NHO hadde ventet. – Det er et svært så moderat opplegg, sier sjeføkonom Øystein Dørum.

Dørum sier til NTB at han i forkant mente at økningen i oljepengebruken burde ligge i den nedre delen av intervallet 0–10 milliarder kroner, men at han så for seg at økningen trolig ville ligge nærmere 10 milliarder kroner.

– Nå har vi fått en slags fasit. Vi vet at økningen i oljepengebruken tilsvarer 0,1 prosent av fastlands-BNP, det er cirka 3 milliarder kroner. Avrunding gjør at vi ikke kan si om det er 2 eller 4, men det er i alle fall et tall som ligger i nedre del av dette intervallet. I så måte er det lavere enn det jeg hadde regnet med, og i så måte også bedre i samsvar med både situasjonen i norsk økonomi, og regjeringens budskap i perspektivmeldingen – nemlig at den økningen vi har hatt i oljepengebruken de siste årene, den kunne ikke fortsette, sier Dørum.

Regjeringen smører økonomien neste år med en oljepengebruk som tilsvarer 2,9 prosent av oljefondets verdi.

– Man har kommet under 3 prosent delvis fordi oljefondet har økt kraftig, og mer enn man så for seg i revidert nasjonalbudsjett, så man har hatt noe medvind.

– Dette er et svært så moderat opplegg, sier Dørum.

DNB: – Som ventet

Statsbudsjettet for neste år ser ut til å være rimelig balansert, mener seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

– Budsjettet er innenfor det man må kunne kalle et rimelig tilpasset budsjett, sier Aamdal til NTB.

Finansdepartementet kunngjorde torsdag morgen nøkkeltallene i budsjettet for 2018. Det viser at regjeringen har lagt seg litt under sin egen grense på 3 prosent for bruk av oljepenger med 2,9 prosent.

Samtidig anslår regjeringen en vekst i fastlandsøkonomien på 2,5 prosent.

– Det er litt høyere enn nomalveksten, og isolert sett burde man da ha brukt litt mindre oljepenger. Regjeringen vil bruke mer penger neste år enn i år, og litt mer enn økonomien tilsier, sier Aamdal.

Samtidig peker han på at regelen er retningsgivende for oljepengebruken.

– I utgangspunktet ser det ut som om budsjettet er rimelig tilpasset økonomien generelt og i tråd med det Norges Bank la til grunn i sin siste pengepolitikkrapport. Utslagene på renter og valuta burde bli ganske moderate, og det er heller ingen grunn til å tro at kronekursen vil gå opp, sier Aamdal.

Nordea: – Ingen overraskelser i budsjettet

Etter år med ekspansiv finanspolitikk, ligger regjeringens statsbudsjett for neste år nært nøytralt, mener Nordea.

Sjefanalytiker Erik Bruce finner ingen overraskelser i hovedinnretningen på budsjettet.

– Budsjettet er marginalt ekspansivt, etter år med sterk stimulus. Budsjettet er i tråd med forventningene fra Norges Bank, sier han. (@NTB)