Anti-kulturelt av Grande

LEDER: Trine Skei Grandes Bodø-håndtering tyder på at hun er kontaminert av Oslos syn på Norge og seg selv. Det som skjer utenfor Oslo er lokalt, det som skjer i Oslo er nasjonalt, skriver Bjørn G. Sæbø.

Tidligere europeiske kulturhovedsteder gleder seg over at Bodø har fått samme status som Bergen og Stavanger hadde i henholdsvis 2000 og 2008. Ka då ittepå-debatten i Stavanger blusser opp med ujevne mellomrom, og til tross for manglende oppfølging har byens kulturliv utvilsomt fått et løft. Det jobber flere folk i kultursektoren enn før, kultur er blitt næring for flere, og kultur er en forutsetning for byutviklingen i Stavanger Øst. LES OGSÅ: Hjelper Bodø med kultursøknad

Trine Skei Grandes (V) mangel på interesse for Bodøs status som europeisk kulturhovedstad, er forbløffende. Svaret hennes om å «se på denne bevilgningen i en større sammenheng og prioritere opp mot andre prosjekter i landsdelen» er merkverdig, og politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Tromsø-avisen Nordlys setter fingeren på kulturministerens arroganse når han spør om hele Østlandet må være enig om å bruke penger på nytt Munch-museum i Oslo. Venstre-statsråden har reagert på at Bodø forutsetter at en tredel av budsjettet dekkes av staten – det samme nivået Stavanger lå på i 2008. LES OGSÅ: Går av, nå ser han tilbake


Trine Skei Grandes Bodø-håndtering tyder på at hun er kontaminert av Oslos syn på Norge og seg selv. Det som skjer utenfor Oslo er lokalt, det som skjer i Oslo er nasjonalt. Tidligere har Venstre vært en garantist for at det satses stort på kultur også utenfor hovedstaden. Konserthuset i Stavanger – med grunnsteinsnedleggelse som en del av avslutningsseremonien for kulturhovedstadsåret – ble blant annet realisert fordi Venstre fikk gjennomslag for et kulturløft også i norske byer som ikke heter Oslo.


Nord-Norge står midt oppe i et turisteventyr som kan løftes enda høyere med Bodø som europeisk kulturhovedstad. Det er beklagelig hvis regjeringen ikke er i stand til å se at 100 millioner til Bodø er en investering for landsdelen og landet.