Ansvar for bom-bommerter

LEDER: Det er mange som prøver å styre både innkrevingen og bruken av bompenger på Nord-Jæren, men få som tar ansvar når ting går galt.

Torsdagens møte i styringsgruppen for Bymiljøpakken viser med all tydelighet at mangelen på nettopp styring er i ferd med å bli prekær. Det er mange som prøver å styre både innkrevingen og bruken av bompenger på Nord-Jæren, men få som tar ansvar når ting går galt.

Ifølge en artikkel i Aftenbladet onsdag har flere bilister som har passert bomstasjoner innenfor timeregelen, likevel ha blitt belastet for rushtidsavgift selv om den første passeringen deres skjedde før klokken 07.00. Rushtidsavgiften om morgenen belastes som kjent mellom klokken 07.00 og 09.00. Ifølge samme avis vil det ikke bli sendt ut bomregninger til bilistene før feilen er rettet.

Ikke overraskende har informasjonen om feilen – eller rettere sagt den manglende informasjonen – skapt bølger i det politiske miljøet som utgjør styringsgruppen. Mens det regionale bompengeselskapet Ferde mener de har pekt på den mulige feilen ved flere anledninger, reagerer politikerne på at de får denne typen kritisk informasjon gjennom mediene.


De betenkelige sidene rundt bompengeordningen har tidligere vært belyst, spesielt siden staten ved Vegdirektoratet framstår som en motpart til kommunene og fylkeskommunen – som har vedtatt Bymiljøpakken. Når politikerne i styringsgruppen også er bundet av egne og Stortingets vedtak og i tillegg må være enige seg imellom, er det politiske spillerommet minimalt. Og når ordførerne har med seg krav og forventninger fra sine kommuner uten å bli hørt, rokkes det ved legitimiteten til de samme politikerne.

Bymiljøpakken er organisert slik at ordførerne må sitte stille i stolene for å få de statlige pengene, mens vegdirektøren har siste ord og innkrevingsordningen virker som om den er uprøvd. Det vil være en god begynnelse om Ferde og Vegdirektoratet tar ansvar og gjør sitt for å unngå svarteperspillet der det dårligste kortet alltid havner hos lokalpolitikerne.