Nordic Crane. Foto: Kirsti Wilhelmsen

Ansatt: Jobbet over 1000 timer overtid på ett år

En ansatt i kranbedriften Nordic Crane hevder han jobbet over 1000 timer overtid på ett år. Bedriften avviser påstanden og sier overtidsbruken ikke er å tråd med deres praksis.

– Jeg hadde over 1000 timer overtid på ett år. Det var helt vilt. Jeg jobbet om nettene og fikk kjeft hvis jeg ikke var på jobb morgenen etter. Det resulterte i at jeg ble sykemeldt i lang tid. Da bestemte jeg meg for å slutte i Nordic Crane, sier mannen, som vil være anonym, til Stavanger Aftenblad.

Mannen viser til timelister og lønnsslipper som dokumenterer overtidspraksisen som klart bryter med Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det er blant annet brukt to timelister for å gjøre det mulig å gå doble skift.

– Dette er alvorlige beskyldninger. Det er så langt fra sånn vi driver, at dette avviser jeg totalt. Dette er ikke i tråd med firmaets praksis, sier daglig leder Roy Otto i Nordic Crane til avisen.

Otto sier han ikke er kjent med saken, men at de forholder seg til lovverket og at han ville visst om saken dersom «arbeidsforholdene var på dette viset.

Mannen har vist dokumentasjonen til LO og Fellesforbundet, som umiddelbart varslet Arbeidstilsynet. Tilsynet har ennå ikke sett nærmere på saken.

LO-sekretær Solfrid Lerbrekk sier det er mye ulovlig overtid i entreprenørbransjen, og viser til en fryktkultur der ansatte advares mot å organisere seg.