Alvorlige trusler mot videregående skole i Stavanger

En elev ved en skole i Stavanger sendte tirsdag ut svært alvorlige trusler mot medelever og skolen via sosiale medier.

– Meldingen ble lagt ut av en elev på skolen som nå følges opp videre av hjelpeapparatet, sier rektor ved den berørte videregående skolen til RA. 

Tirsdag morgen fikk skolen beskjed om at det verserte alvorlige trusler mot skolen og skolens elever i sosiale medier. 

Skolen fikk sporet opp eleven og tok vedkommende ut av klassen. Det ble tatt skjermdump av truslene, og disse ble oversendt politiet før skolen anmeldte forholdet.

Deretter opprettet politiet sak på forholdet og tok kontakt med eleven bak meldingen, ifølge rektoren. 

Samme dag gikk det ut en sms til skolens elever fra rektor. 

«En elev (...) har i dag sendt ut svært alvorlige trusler mot medelever og skolen via sosiale medier. Saken er meldt til politiet, og det er opprettet straffesak på hendelsen. Politiet har vært i kontakt med eleven som står bak meldingen, og følger saken videre. Eleven er i samråd med foresatt bedt om å være hjemme noen dager til situasjonen oppleves trygg fra alle parter. I tråd med politiets anbefaling blir det skole som vanlig i morgen, og elevene vil få mer informasjon om hendelsen i løpet av 1. økt.» 

– Eksplodert i sosiale medier

Da RA snakket med rektoren onsdag formiddag hadde elevene ved skolen nettopp blitt muntlig informert om hendelsen. 

– Det er hensyn å ta i forhold til hva vi kan si og ikke si. Noen har reagert sterkt, men vårt inntrykk er at de fleste på skolen forstår situasjonen, og at de forstår at politiet nå håndterer saken videre. Samtidig har vi også sagt at dersom det dukker opp nye ting er det viktig at vi og politiet får vite det, sier rektoren. 

Nevnte SMS gikk ut til samtlige av skolen elever, ifølge rektor, men ikke til foresatte. 

– Det er mer komplisert å gjøre det på den måten. Noen har reagert på at det var elevene, ikke foresatte, som fikk meldingen, men det var et bevisst valg fra vår side, sier rektoren til RA, og legger til at foresatte får informasjon om hendelsen via kontaktlærer i dag, onsdag.  

– Saken har eksplodert i sosiale medier, og vi forsøker å håndtere det gjennom å informere samtlige klasser, sier rektoren, som forteller at det har kommet flere mailer og sms-er siden hendelsen ble kjent. 

– Hvilke rutiner finnes hos dere når noe sånt skjer? 

– Vi har rutiner knyttet til enkeltsaker, men det er litt avhengig av hva slags type sak det er. I går ble det opprettet en beredskapsgruppe, og de overordnede i fylket er også informert. Når det er sagt, så er det ingen som har rutiner for at en hjelpetrengende elev sender ut et desperat rop om hjelp på nettet. Det er den personlige tragedien i dette, og dette var et rop om hjelp, sier rektoren til RA. 

Eleven permittert

Eleven er nå under oppfølging, og i samråd med foresatte er eleven permittert, ifølge rektor, som onsdag formiddag fulgte opp ansatte og kontaktlærere.

– Vi prøver å holde saken på det nivået at dette er en alvorlig melding, samtidig som det er en elev som roper om hjelp. 

– Hvor alvorlig ser dere på en slik hendelse? 

– Ut ifra alt jeg har sagt er vel det svaret gitt. Vi har ingen toleranse for at slike ting skjer uten oppfølging, sier rektor. 

Fylkeskommunen: – Hver situasjon er ulik

Joar Loland, fylkesdirektør for opplæring i Rogaland fylkeskommune, fikk beskjed om hendelsen tirsdag. Han forteller at hver skole lager sin egen beredskapsplan i samråd med fylkeskommunen, og når en hendelse oppstår gjør de en vurdering på om saken skal løses internt på skolen eller om et overordnet beredskapsteam skal involveres. 

– Et overordnet beredskapsteam vil være aktuelt hvis det er situasjoner som krever at vi involverer oss på et annet nivå, hvis det gjelder flere skoler eller eksterne aktører. I dette tilfellet vurderte rektor at de skulle håndtere det på skolen, og jeg har blitt fortløpende informert i saken, sier Loland til RA.

– Er man godt nok forberedt på slike hendelser? 

– Hver situasjon er jo ulik, så det er vanskelig å være detaljforberedt på én konkret hendelse. Ikke minst er de det gjelder også ulike. Så det går egentlig ikke an å legge konkrete planer for hvordan man skal løse slike situasjoner, sier Loland. 

– Det viktigste er at skolene har et beredskapsteam med klart definerte oppgaver, og at de har øvd på beredskapssituasjoner. I denne saken er dette løst veldig godt på skolen, legger han til. 

Politiet: – Ikke grunnlag for pågripelse

Politiadvokat Ingrid Hærem sier til RA at en politipatrulje kjørte til elevens adresse etter at rektor hadde anmeldt hendelsen i 12-tiden tirsdag. 

– En forebyggende patrulje tok en prat med vedkommende, og det ble vurdert dithen at det ikke var grunnlag for pågripelse. Saken er nå til etterforskning, sier Hærem. 

– Kan du si noe om innholdet i truslene? 

– Jeg vil ikke gå nærmere inn på det. Men det var alvorlige trusler som ble sendt via Snapchat og som deretter ble spredt, sier Hærem. 

– Hva vil skje videre med eleven? 

– Saken etterforskes, og vi har forstått at skolen har vært i samtale med foresatte. Vi fører saken videre i vårt spor, men som sagt ble det vurdert at det ikke var grunnlag for pågripelse. 

På generelt grunnlag sier Hærem at alvorlige trusler kan straffes med alt fra bøter til fengsel. 

– For å si hvilke konsekvenser noe har må en ta en konkret vurdering på alvorligheten i truslene. På generelt grunnlag kan jeg si at vi ser alvorlig på trusler som dette, sier Hærem til RA. 

– Hvilke rutiner har politiet på dette? 

– Jeg er ikke kjent med noen konkrete rutiner, men selvfølgelig følges det opp og tas på alvor, noe som jo er grunnen til at politiet kjørte hjem til vedkommende med en gang, sier politiadvokaten.