Anne Grethe N. Huus i Estate mener boligmarkedet i Stavanger er inne i den alvorligste nedgangsperioden på 30 år. Foto: Roy Storvik

– Alvorlig bolignedgang

Få på visning. Lengre omsetningstid. Færre som kan og vil kjøpe. Prisnedgang. Slik beskriver Anne Grethe N. Huus i Estate boligmarkedet i Stavanger.

– Markedet her lokalt har forverret seg gradvis i takt med nedbemanninger og nedgang i næringslivet. Situasjonen er på mange måter snudd i løpet av den siste tiden. Boligmarkedet er et barometer på utviklingen i både næringsliv og ellers i samfunnet, og nedgangstider får ringvirkninger, sier Huus til RA.

I går kom Eiendom Norges boligprisstatistikk for september. Den viser nedgang i pris på 2,2 prosent for måneden, og nedgang på 2,8 prosent for de siste 12 måneder.

Antallet omsatte boliger har også gått kraftig ned. Så langt er det solgt 12,5 prosent færre boliger i Stavanger enn samme periode i fjor.

Boligmarkedet i Stavanger skiller seg også markant fra utviklingen i resten av landet, der både omsetning og pris har steget i løpet av de siste 12 måneder.

Alvorlig situasjon

Anne Grethe N. Huus, som er arbeidende styreformann i Estate Huus Eiendomsmegling, har solgt eiendommer i Stavanger og omegn i over 30 år, og karakteriserer situasjonen for boligmarkedet i Stavanger som alvorlig. Hun mener markedet er inne i en negativ utviklings som er mer alvorlig enn hva tilfellet var under «boligkrisen» på slutten av 80-tallet.

Ifølge Huus skyldes dette blant annet bakgrunnen for endringene i markedet, som er annerledes nå enn de var både på 1980-tallet og under finanskrisen mot slutten av 2000-tallet.

– På slutten av 1980-tallet var det høye renter og endringer i skatteregler som førte til «krise» i boligmarkedet. I dag er det drevet fram av økonomiske nedgangstider og nedbemanninger. Sterkt økende arbeidsledighet i regionen er rett og slett en bakenforliggende årsak som det er vanskeligere å gjøre noe med. Det hjelper lite med lave renter om en ikke har jobb, og ikke får lån. Det skaper også en annen type usikkerhet som er vanskeligere å snu, sier hun, og legger til:

– Ingen ønsker å svartmale situasjonen, men vi må være realistiske også. Vi er inne i en kraftig nedjustering i boligmarkedet. Det merkes i det daglige i markedet. En pris som ble satt på et objekt for én måned siden kan være feil i dag. Det skaper også usikkerhet både blant kjøpere og selgere, sier Huus.

– Ikke overraskende

Leder for Rogaland Eiendomsmeglerforening, Rune Bertelsen, mener nedgangen viser at det er større usikkerhet i boligmarkedet for tiden, og det kommer ikke overraskende.

– Nedgangen gjenspeiler det inntrykket jeg får tilbakemeldinger om fra meglere, kjøpere og selgere. Boligmarkedet i Stavanger-regionen er mer utsatt enn resten av landet fordi vi er spesielt påvirket av situasjonen i oljebransjen, sier Bertelsen til RA.

Megleren mener også at det er mye psykologi inne bildet.

– Jeg tror vi kan forvente et marked som er nervøst, med lavere aktivitet og prisnedgang, også i de kommende månedene, før det stabiliserer seg på et litt lavere prisnivå enn vi har vært vant til de seneste årene. Flere blir sittende på gjerdet og avventer situasjonen slik situasjonen er i dag, sier Bertelsen.