Alternativet til bompenger

LEDER: Selv om økt skatt ikke er en valgvinner – bare spør Ap – er skatt det eneste fornuftige alternativet til bompenger.

Det er i ferd med å bygge seg opp et grasrotopprør mot bomringen som åpner i oktober, og i opprørets randsoner spirer en ny debatt. Ikke den om dobbeltkommunikasjon der Frp i kommunestyrer og fylkesting sier nei til bompenger, mens Frp i regjering setter på neseklypen og bestyrer det hele, men en debatt om alternativet til brukerbetaling.


To av politikkens viktigste kontrollspørsmål dreier seg om finansiering og konsekvens. For eksempel kan det være verdifullt å spørre om konsekvensen av regjeringens klimapolitikk, der målet er at alle nye biler skal være nullutslippskjøretøy innen 2025. Konsekvensen er at fossilkjøretøy får avgifter som el- og hybridbiler slipper. Ikke populært i alle kretser, men en nødvendighet for å nå et viktig politikkmål. Enda tydeligere blir politikernes manglende åpenhet om finansiering og konsekvens når spørsmålet kommer til samferdsel. Ketil Solvik-Olsens ambisjonsnivå er prisverdig der han prøver å få fart på en sektor som har vært under- og feilfinansiert. Men samferdselsministeren henfaller til peke på-leken når det kommer til finansiering og prioritering. Når lokal- og fylkespolitikerne prioriterer myke og utslippsfrie trafikanter i Bymiljøpakken, handler de også i tråd med regjeringens – inkludert Frps – klimapolitikk.
Stadig flere er enige om at bompenger er usolidarisk der den rammer bilister med dårlig råd knallhardt.

Å se at kanskje en månedslønn forsvinne i bom kan velte familiebudsjetter for gruppen av trafikanter som ikke har buss, føtter eller sykkel som alternativ. At de økonomiske sidene ved bom har vært underkommunisert er åpenbart, derfor er det på høy tid at partiene langs hele skalaen våger å snakke høyt om alternativet. Utgifter til forsvar, helse og utdanning dekkes ikke av brukerbetaling, men av oss alle etter evne over skatteseddelen. Selv om økt skatt ikke er en valgvinner – bare spør Ap – er skatt det eneste fornuftige alternativet til bompenger.