Torfinn Ingeborgrud (MDG) regner det som sikkert at det blir innført piggdekkavgift i Stavanger – fra neste høst. Foto: Erik Holsvik

Alt tyder på at bystyret vedtar piggdekkavgift

13. februar blir trolig historisk. Da tyder alt på at det vedtas piggdekkavgift i Stavanger.

Av: Per Thime

– Det er klart at det er bra, og dette er noe vi har ønsket i flere år, sier Torfinn Ingeborgrud, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne, til RA.

Tirsdag kveld var saken oppe i kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU). Der ble det fattet et annet vedtak, nemlig et nei til piggdekkavgift. Med partiene Høyre, Frp, FNB, og Pp, fikk ikke Rådmannens forslag til å innføre piggdekkavgift flertall.

LES OGSÅ: Pant for gamle vedovner i Stavanger

– Vedtaket i KMU var ikke så overraskende, for der er den politiske sammensettingen annerledes enn i bystyret, forklarer Ingeborgrud.

Ingen overraskelser

RA har tatt en runde med gruppelederne – de som var tilgjengelige. Ut ifra svarene så ligger det ikke an til noen som helst overraskelse når saken kommer opp 13. februar.

– Selv om det ble et annet vedtak i KMU, så er jeg sikker på at dette kommer seg gjennom den endelige behandlingen i bystyret, sier Aps Dag Mossige.

Han er ikke alene, for Venstres Per A. Thorbjørnsen er like sikker.

LES OGSÅ: Flertall for piggdekkavgift

– Vi har jo også hatt denne saken oppe tidligere i bystyret. Også da var det flertall, men saken ble sendt videre til høring. Nå kommer den hit til slutt, og stemmetallene 36 for og 31 imot ser jeg for meg.

Også Sara Nustad Mauland i Rødt er sikker.

– Her har vi heller ikke byttet side siden sist, så dette er også noe jeg er sikker på kommer seg gjennom siste behandling.

Fra høsten 2017

Selv om Fremskrittspartiet, Høyre, Pensjonistpartiet og Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) fikk sitt forslag gjennom, så innrømmer også Frps Christian Wedler at det nok går mot en piggdekkavgift, eller en ekstraskatt som han kaller det.

– Vi synes dette er trist, men ser at det nok blir et flertall i bystyret om kort tid. Det kan bety så mye som 20 millioner kroner i inntekter til kommunen, som en følge av dette, sier han til RA.

Bør øremerkes

Gruppelederen mener pengene som blir hentet inn er en ekstraskatt for de av byens innbyggere som kjører med piggdekk.

– Pengene bør så klart øremerkes og brukes for eksempel til pant av eldre vedovner eller pant av piggdekk. Imidlertid tror jeg disse pengene går inn i den store kassen til kommunen, og ikke nødvendigvis merket med miljøformål.

Miljøpartiet De Grønne er også på linje med Frp når det gjelder bruk av penger kommunen tar inn, kanskje allerede fra høsten av.

– Ja, dette har vi sagt lenge, men det viktige er at det må brukes til miljøtiltak.

Ingeborgrud forteller videre at det bare i kommunens egen bilpark er mange med piggdekk.

– Ja, det er riktig. Men, når det skal kjøpes inn nye biler heretter, da skal hovedregelen være piggfrie vinterdekk. I dag er det faktisk sånn at hovedregelen er piggdekk. Da er det bra at kommunen skjerper reglene.

LES OGSÅ: – Piggdekkavgift er ikke veien å gå