Alle videregående skoler i fylket skal miljøsertifiseres

I februar ble fylkeshuset og to pilotskoler miljøsertifisert. Nå har et enstemmig fylkesutvalg bestemte at ordningen skal og gjelde for alle de videregående skolene og skolesentrene i Rogaland.

– Det er særdeles gledelig at politikerne er så samstemte om satsingen på miljøtiltak i fylket vårt. At vi nå skal klimasertifisere hele organisasjonen vår gjør at vi virkelig blir et Miljøfyrtårn som andre kan se til, sier Tara Botnen Holm, miljøkoordinator i Rogaland fylkeskommune, i en artikkel publisert på nettsiden deres.

Dette vil føre til bredere kunnskap om utslippene og karbonavtrykket i bygningsmassene som fylket eier og drifter.

Botnen Holm forteller videre at de har god oversikt hva gjelder energibruken, men en miljøsertifisering vil og se på utslipp knyttet til reisevirksomhet og avfall.

Bærekraft på læreplanen

For skolene er bærekraft et av de prioriterte tverrfaglige temaene i den nye læreplanen. En miljøsertifisering har krav om gjennomføring av et miljøprosjekt på skolen og at det arrangeres en hel dag med miljø som tema.

– Ungdommenes klima- og miljøengasjement er blitt veldig tydelig den siste tiden, med flere demonstrasjoner rundt om i landet. Nå kan skolene tydelig vise at de også er med på å gjøre et viktig arbeid for miljøet, sier Botnen Holm til Rogaland fylkeskommune.

Kontinuerlig arbeid

Planen er at i løpet av 2021 skal alle videregående skoler i fylkeskommunen miljøsertifiseres. 

Det må fylles ut en årlig klima- og miljørapport som viser utslipp, gjennomførte tiltak og en handlingsplan med mål og tiltak for året. Dette vil ifølge Botnen Holm være et kontinuerlig arbeid som vil øke miljøbevisstheten knyttet til skolen for alle involverte.