Aker BP bygger ikke kontor i Paradis

Mandag ettermiddag bekrefter Aker BP at de skroter planene om å bygge nytt kontor i Paradis.

Dagens Næringsliv har mandag ettermiddag fått bekreftet at Aker BP skroter de storstilte planene om å bygge nytt kontorkompleks til oljeselskapet i Paradis.

Aker BP er i dag lokalisert i Hinna Park i Jåttåvågen, hvor det nå jobbes med et alternativ til Aker BP. 

Årsaken til at Aker BP nå legger planen om Paradis-kontor død, skal være at det nye politiske flertallet i byen krever at det blir utarbeidet en ny områdeplan før det tillates nybygg i de uregulerte delene av Paradis. 

- Det vil ta minst 12 måneder å gjennomføre en slik områdeplan. Vi vet heller ikke utfallet av en slik plan med tanke på hvilke rammer som settes for utbygging av området. Med en så stor usikkerhet rundt utfallet, finner vi det ikke hensiktsmessig å vente på at en slik områdeplan ferdigbehandles. Vi har derfor kommet til at det ikke blir aktuelt for Aker BP å jobbe videre med Paradis-alternativet, skriver Ole-Johan Faret i en email til Dagens Næringsliv.