Snorre A. Foto: Harald Pettersen, Statoil

Aibel tildelt Snorre-kontrakt verdt 1,6 mrd.

Statoil har i dag tildelt Aibel kontrakt for gjennomføring av omfattende modifikasjoner på Snorre A-plattformen.

Kontrakten gir Aibel totalansvar for prosjektering, innkjøp, fabrikasjon, installasjon og ferdigstillelse av prosjektet, heter det i en pressemelding fra Aibel.

Oppdraget har en verdi på om lag 1,6 milliarder kroner og vil pågå fram til høsten 2021.

Prosjekteringsarbeidet starter umiddelbart og vil på topp involvere rundt 160 ingeniører med base på hovedkontoret i Stavanger.

– Vi er selvsagt meget fornøyd med den tilliten Statoil viser oss. Vi vil i dette prosjektet få bruke Aibels brede kompetanse i hele verdikjeden, fra tidlige studier til ferdig prosjekt, uttaler konsernsjef i Aibel, Mads Andersen.

Modifikasjonene omfatter blant annet fjerning av overflødig vekt og utstyr fra Snorre A-plattformen. Derfor vil de første aktivitetene offshore starte allerede tidlig i januar 2018, parallelt med oppstart i Stavanger.

Oppdraget omfatter også installasjon av en ny støttemodul for stigerør på 650 tonn som skal bygges på Aibels verft i Haugesund.

Kontrakter til ni milliarder

Statoil leverer torsdag en plan for utbygging og drift av Snorre-feltet som vil forlenge feltets levetid med 25 år, melder selskapet.

Samtidig tildeles kontrakter med en samlet verdi på opp mot 9 milliarder kroner. Investeringen vil øke utvinningen fra Snorre-feltet med i underkant av 200 millioner fat.

– Snorre Expansion har vært et marginalt prosjekt og Statoil har jobbet tett med partnerne og leverandørene for å realisere prosjektet. Nå har vi endelig kommet i mål med et godt konsept som utnytter eksisterende infrastruktur og reduserer kostnader, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.

23.000 årsverk

Opprinnelig antatt levetid for Snorre-feltet var fram til 2011 – 2014. Nå er det forventet at Snorre vil produsere utover 2040.

– Langsiktig aktivitet og verdiskaping på norsk sokkel er helt sentralt i vår strategi. Snorre Expansion er det største prosjektet for å øke utvinningen på norsk sokkel og bidrar med verdifull produksjon og aktivitet som kommer både selskapet, partnere og samfunnet til gode. Investeringskostnadene er i overkant av 19 milliarder kronerog utbyggingsplanen innebærer en omfattende havbunnsutbygging, oppgradering av Snorre A-innretningen, økt gassinjeksjon og import av gass for injeksjon, sier Arne Sigve Nylund, Statoils konserndirektør for norsk sokkel.

Samtidig med overleveringen av plan for utbygging og drift, signerer Statoil i dag også kontrakter for undervannsproduksjonssystemet med TechnipFMC, fabrikasjon og installasjon av rørbuntsystemet med Subsea 7, modifikasjoner på Snorre A med Aibel og rigg med Transocean.

Analyser fra Agenda Kaupang viser at om lag 23.000 årsverk vil være sysselsatt i Norge i prosjektfasen med Snorre Expansion.

Snorre Expansion planlegger produksjonsstart i 2021 og vil bli driftet og vedlikeholdt av den eksisterende Snorre-organisasjonen i Stavanger, mens forsyningen fortsatt vil drives fra Fjordbase i Florø.