Stig Christiansen mener løsningen SR-Bank har kommet opp med for stadion nå adresserer de viktigste argumentene mot en løsning blant politikere og folk i Stavanger. FOTO: ROY STORVIK

– Adresserer de viktigste motargumentene

Styreleder Stig Christianen i Vikings AS mener det siste forslaget om stadionløsning adresserer de viktigste motargumentene. Samtidig tas det ikke stilling til hvem som skal betale for kunstgress.

Følg RA Sporten på Facebook!

– Vi har diskutert med alle parter. Det banken kom på banen med nå er ekstremt konstruktivt. Et vesentlig element for en total løsning. For det andre håper vi bystyret kan fortsette dialog om leietid. De som er bekymret for at de blir tatt fra en pott og gitt til en annen, kan nå la det ligge. Her slipper man summer til kjøp og forskuddsleie, sier Christiansen til RA – og fortsetter:

– Vi føler vi har hørt på de folkevalgte. De største bekymringene var bruk av for mye penger og banken på banen. Nå er de det, og ingen store engangsbeløp må til, sier han.

LES OGSÅ: Dette er SR-Banks forslag til stadionløsning

Eierne må betale

Christiansen er i full forståelse med at også aksjonærene i Viking – som han representerer – må på banen i en emisjon.

– Det vil til sammen forhåpentlig gi en totalløsning som gir nok trygghet til at sponsorene også kommer med sine penger. De er tross alt vår viktigste partner og inntektskilde, sier han.

– Er det ikke naturlig at dere og banken nå må betale for kunstgress som eiere?

– Kunstgress ligger i planen. Men vi har ikke adressert hvem som skal betale, og det er bevisst. Det er for tidlig å si. Dette vil bli en forhandling, sier han.

LES OGSÅ: Dette tenker politikerne om løsningen

Mener tallene alt er på banen

– Hva med lengde på leie og pris til kommunen?

– Vi har snakket med kommunen i månedsvis, og det eksisterer nok en tanke om hva som er fornuftig pris og lengde. Så mener jeg at alt som er sendt fra Rådmannen til bystyret dekker det de folkevalgte behøver for å fatte en prinsippavgjørelse. Så kan man siden enes om avtalen.

Flere av politikerne RA snakket med torsdag pekte på at de vanskelig så hvorfor det kommunale pantet i Viking stadion på 70 millioner skulle bort. Christiansen er klar på hvorfor Viking mener det.

– Det er en heftelse, og vi mener det ikke lenger er grunnlag for å la det bli liggende dersom vi får til en slik avtale. Det handler også om prinsipp. Med en slik leieavtale med kommunen vil formålet til stadion være sikret.

Så er det også nærliggende å tro at Viking AS vil ha bedre forutsetninger for å få til en emisjon dersom heftelsen er borte. For eierne må utvilsomt bidra med sin skjerv for å finne en løsning.

LES OGSÅ: Dette skjer ved en Viking-konkurs

Ingen normal stadioneier

Konserndirektør for kommunikasjon i SR-Bank, Thor-Christian Haugland, er klar på at de ikke krever at kommunen frafaller sitt pant.

– Det er det Viking selv stiller som krav. Vi har kun en ufravikelig forutsetning, og det er at det kommer en emisjon i Viking Fotball AS fra nye og eksisterende eiere, sier han til RA.

Haugland vil bidra til å rigge Viking etter restrukturering av gjelden. Driftskostnadene må ned.

Banken har ingen planer om å eie et fotballstadion i normal forstand. De tilfører kapital i rene penger og sikrer seg en eierposisjon.

– Så kan vi kanskje selge vår del av stadion. Kanskje tilbake til Viking en gang i tiden. Vi har ingen planer om å eie et stadion, men vi kan ikke gi ut penger gratis. Vi kunne puttet det inn som et lån, men da er du på knivseggen av hva klubben tåler, sier Haugland.

Han presiserer også at folk nå må se transaksjonen som foreslås i lys av gjelden til Viking – og ikke summen de eventuelt betaler for sine 49 prosent.

– Hva med kunstgress? Er det ikke naturlig at dere bekoster det som eier sammen med Viking AS?

– Det er det styret i Viking Stadion AS som må si noe om. Der er Ole Rugland styreleder. Vi har ikke stilt krav til kommunen om at de skal betale kuntgress.

Haugland er klar på at banken krever at også eierne bidrar med frisk kapital.

– Det må være nok til at Viking er robuste nok til å løse oppgavene som kommer framover.